Ειδικών Επιλογών

Κβαντομηχανική III
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΕ205
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Πέτκου Αναστάσιος

•    Πρόσθεση Στροφορμών
•    Θεωρία Διαταραχών μη εκφυλισμένη και εκφυλισμένη
•    Πραγματικό άτομο Υδρογόνου
•    Θεωρία Σκέδασης. Ανάλυση μερικών κυμάτων. Πίνακας S. Οπτικό θεώρημα. Συναρτήσεις Green προσέγγιση Born. 
•    Εικόνα αλληλεπίδρασης, τελεστής χρονικής εξέλιξης.
•    Χρονοεξαρτημένη Θεωρία Διαταραχών. Κβαντικές μεταπτώσεις κανόνας Fermi. Ραδιενεργός διάσπαση.
•    Η εξίσωση Schroedinger σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Κβαντικό φαινόμενο Hall.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική, Κωδικός Επιλογής: 50659198, Συγγραφείς: Ταμβάκης Κυριάκος, ISBN: 9607901398, Εκδόσεις: LeaderBooks
  • 2. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, Κωδικός Επιλογής: 50656332, Συγγραφείς: STEPHENGASIOROWICZ, ISBN: 9789604616503, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
  • 3. ΤοΘεωρητικόΕλάχιστο - Κβαντικήμηχανική, Κωδικός Επιλογής: 77119105, Συγγραφείς: Leonard Susskind & Art Friedman / Λέναρντ Σάσκιντ&ΆρτΦρίντμαν, ISBN: 9786185289355, Εκδόσεις: Ροπή

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.