Κορμού

Γενικά Μαθηματικά Ι
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΥ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Πλειώνης Μανώλης

Τσάγκας Χρήστος

Παπαδόπουλος Παντελής

Οικονόμου Βασίλειος

•    Πραγματικές Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής- Διανυσματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής - Όρια και Συνέχεια - Αντίστροφες και Υπερβατικές συναρτήσεις.
•    Παράγωγοι, Βασικά θεωρήματα και γεωμετρική ερμηνεία, Παράγωγος Διανύσματος - Διαφορικά και γραμμικές προσεγγίσεις, Εφαρμογές παραγώγων - Ακρότατα και ασύμπτωτες.
•    Σειρές Taylor και Maclaurin, Βασικές Ακολουθίες και σύγκλιση.
•    Ολοκλήρωση συναρτήσεων - Τεχνικές.
•    Ορισμένα και Γενικευμένα ολοκληρώματα - Εφαρμογές (Εμβαδά μεταξύ επίπεδων καμπύλων, μέση τιμή).
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Αλγεβρας, Κωδικός Επιλογής: 68403105, Συγγραφείς: Φιλιππάκης Μ., ISBN: 9786185066826, Εκδόσεις: τσότρας
  • 2. THOMAS ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Κωδικός Επιλογής: 77107082, Συγγραφείς: [George B. Thomas], Jr., Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir, ISBN: 9789605245153, Εκδόσεις: ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.