Βασικών Επιλογών

Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΨE401
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης

Μολοχίδης Αναστάσιος

Πετρίδου Ελένη

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού του θεωρητικού υπόβαθρου της Διδακτικής (μοντέλα διδασκαλίας, ιδέες μαθητών, κλπ)
•    Η γνώση στη Φυσική και η Διδακτική Πράξη
•    Οι ιδέες των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου 
•    Θεωρίες Μάθησης
•    Μοντέλα Διδασκαλίας
•    Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και ο χειρισμός των ερωτήσεων των μαθητών
•    Χάρτες Εννοιών και η χρήση τους ως εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης
•    Σχεδιασμός και ανάπτυξη (σύνθεση) δραστηριοτήτων 
•    Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
Οι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα θέμα Φυσικής και επιλέγουν συνοδευτικό υλικό προσομοιώσεων το οποίο εντάσσουν σ' ένα υποθετικό μάθημα με βάση το μαθησιακό μοντέλο, κάνουν μνεία στις ιδέες των μαθητών, οριοθετούν στόχους, και περιγράφουν ένα πλήρες διδακτικό σενάριο που περιλαμβάνει Φύλλο Εργασίας μαθητών, τρόπους αξιολόγησης μαθητών και τέλος παρουσιάζουν την εργασία τους.  
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Διδακτική Μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών, Κωδικός Επιλογής: 94700355, Συγγραφείς: Κώστας Σκορδούλης, Κωνσταντίνα Στεφανίδου, ISBN: 9786185036690, Εκδόσεις: Προπομπός
  • 2. Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες, Κωδικός Επιλογής: 12979204, Συγγραφείς: Χαλκιά Κρυσταλλία, ISBN: 9789601643083, Εκδόσεις: Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.
  • 3. Οι Έννοιες της Φυσικής και η διδασκαλία τους, Κωδικός Επιλογής: 102075978, Συγγραφείς: Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας, ISBN: 9789605314682, Εκδόσεις: Δίαυλος

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.