Ειδικών Επιλογών

Πτυχιακή εργασία - Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΕ701
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7, 8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
6
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
8
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.