Γενικών Επιλογών

Πιθανότητες - Στατιστική
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Μελέτη Χαρίκλεια

Κοσμίδης Κοσμάς

Α. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
•    Θεωρία συνόλων και αξιωματική εισαγωγή της έννοιας της πιθανότητας
•    Τυχαίες μεταβλητές
•    Συναρτήσεις κατανομής
•    Μέση τιμή
•    Διασπορά
•    Κατανομές Gauss, Maxwell-Boltzmann, Planck
Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
•    Πληθυσμός και δείγμα
•    Δειγματική μέση τιμή
•    Δειγματική διασπορά
•    Διαστήματα εμπιστοσύνης και εκτιμητική
•    Έλεγχος υποθέσεων και σημαντικότητας
•    Συντελεστής συσχετίσεως και μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
•    Δειγματοληπτική θεωρία της παλινδρομήσεως και της συσχετίσεως
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Θεωρία πιθανοτήτων & στοιχεία στατιστικής ανάλυσης, Κωδικός Επιλογής: 86198781, Συγγραφείς: Φιλιππάκης Μ., ISBN: 9786185309794, Εκδόσεις: τσότρας
  • 2. Πιθανότητες και Στατιστική για Μηχανικούς, 2η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 112691973, Συγγραφείς: Μυλωνάς Νίκος - Παπαδόπουλος Βασίλειος, ISBN: 9789604189984, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.