Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2010 η Επιτροπή Παρατηρητηρίου της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

To Παρατηρητήριο Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους:

  • οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  • οι αλλοδαποί φοιτητές, πολυπολιτισμικοί,
  • οι μειονοτικοί και οι ομογενείς ή παλιννοστούντες φοιτητές,
  • LGBT,
  • αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα.

Αν ανήκετε σε κάποια ευάλωτη κοινωνική ομάδα και έχετε αντιμετωπίσει κάποιο σχετικό εμπόδιο στις σπουδές σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου.

Για πιο άμεση επικοινωνία το Τμήμα Φυσικής έχει ορίσει Σύμβουλο Σπουδών όπου μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημά σας.

Σύμβουλος Σπουδών για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά: Πολάτογλου Χαρίτων

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.