Ειδικών Επιλογών

Μηχανική των Ρευστών
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΕ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Παππάς Γεώργιος

Εισαγωγή στον Τανυστικό Λογισμό με έμφαση στους καρτεσιανούς τανυστές.Μετρικός τανυστής. Ιδιοτιμές καρτεσιανού τανυστή και διαγωνιοποίηση συμμετρικού τανυστή.  Μεταβλητές Lagrange και Εuler. Τοπική και ολική παράγωγος. Γραμμές ροής και τροχιές σωματιδίων.Δυναμική ροή. Τανυστής παραμόρφωσης. Συντελεστής σχετικής επιμήκυνσης. Διάνυσμα μετατόπισης. Τανυστής ρυθμού παραμόρφωσης. Κατανομή ταχυτήτων σε απειροστή περιοχή συνεχούς μέσου. Κυκλοφορία ταχύτητας και στροβιλώδης κίνηση. Είδη ροών (Μεταφορική, διατμητική, δίνη). Εξίσωση της συνέχειας. Δυνάμεις μάζας, διάνυσμα τάσης και τανυστής τάσης. Διαφορικές εξισώσεις κίνησης συνεχούς μέσου.Ι δανικό και Νευτώνειο ρευστό. Εξισώσεις Euler και Navier-Stokes. Καταστατικές εξισώσεις και ολοκληρώματα των Cauchy-Lagrange και Bernoulli. Εφαρμογές και παραδείγματα κινήσεως ρευστών με ιξώδες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Δυναμική των ρευστών, Κωδικός Επιλογής: 86056036, Συγγραφείς: Βλαχάκης Ν., ISBN: 9789600235265, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
  • 2. Εισαγωγή στη μηχανική των συνεχών μέσων, Κωδικός Επιλογής: 18548760, Συγγραφείς: Χατζηδημητρίου Ιωάννης Δ.,Μπόζης Γεώργιος Δ., ISBN: 9607219392, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.