Ειδικών Επιλογών

Φυσική και Τεχνολογία Ημιαγωγικών Διατάξεων
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΕ206
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Τάσσης Δημήτριος

Εισαγωγή στη Φυσική των ημιαγωγών. Τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων: Επίπεδη τεχνολογία, οξείδωση, εμφύτευση ιόντων, φωτολιθογραφία, επιμετάλλωση.
ρ-n επαφή: Επαφή ρ-n σε θερμική ισορροπία, χωρητικότητα, I-V χαρακτηριστικές, πειραματικές I-V χαρακτηριστικές, διάτρηση διόδου, εφαρμογές τους.
Επαφές μετάλλων/ημιαγωγών: Έργο εξόδου μετάλλων, στάθμη Fermi και συνάρτηση Fermi-Dirac στα μέταλλα, έργο εξόδου και ηλεκτρονική συγγένεια ημιαγωγών, επαφή μετάλλου/ημιαγωγού (δίοδοι Schottky) σε θερμική ισορροπία, χωρητικότητα, I-V χαρακτηριστικές, ωμικές επαφές.
Διπολικό τρανζίστορ: Αρχή λειτουργίας, κέρδος ρεύματος, στατικές χαρακτηριστικές εισόδου και εξόδου, συνδεσμολογία κοινής βάσης και κοινού εκπομπού, εφαρμογές
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, Κωδικός Επιλογής: 41956294, Συγγραφείς: Neamen, ISBN: 9789603307617, Εκδόσεις: Fountas
  • 2. Ολοκληρωμένες Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις, Κωδικός Επιλογής: 94691789, Συγγραφείς: J.ADelAlamo Επιμέλεια-Μετάφραση Δ. Τσουκαλάς, ISBN: 9789609732413, Εκδόσεις: DaVinci

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.