Κορμού

Ηλεκτρονική
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΤΥ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
4
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Λαόπουλος Θεόδωρος

Νικολαΐδης Σπυρίδων

Κωνσταντάκος Βασίλειος

Νούλης Θωμάς

•    Ανάλυση, χρονική και συχνοτική απόκριση ηλεκτρικών κυκλωμάτων
•    Εισαγωγή στους ημιαγωγούς. Δίοδοι, χαρακτηριστικά και επιδόσεις, κυκλώματα με διόδους, ανόρθωση τάσης, εξομάλυνση, σταθεροποίηση με διόδους zener, εφαρμογές. 
•    Διπολικά transistors (BJTs), χαρακτηριστικά και επιδόσεις, κυκλώματα με transistors σε διακοπτική λειτουργία.
•    Κυκλώματα ενισχυτών τάσης με ένα transistor, ενισχυτής κοινού εκπομπού και κοινού συλλέκτη, διαδοχική σύνδεση ενισχυτικών βαθμίδων.
•    Transistors Επίδρασης Πεδίου (FETs), χαρακτηριστικά και επιδόσεις των διαφόρων τύπων (JFET, MOSFET), Βασικά κυκλώματα ενισχυτών τάσης με FETs 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, Κωδικός Επιλογής: 77108680, Συγγραφείς: BEHZADRAZAVI, ISBN: 9789604618507, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
  • 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, Κωδικός Επιλογής: 41957349, Συγγραφείς: Κ. ΚΑΡΥΜΠΑΚΑΣ, ISBN: 9789603571179, Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
  • 3. Ηλεκτρονικές Διατάξεις & Θεωρία Κυκλωμάτων, 10η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 18549059, Συγγραφείς: BoylestadR. , NashelskyL., ISBN: 9789604183395, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ
  • 4. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Τόμος Α, 7η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 68394924, Συγγραφείς: SedraAdel, SmithKenneth, ISBN: 9789604911073, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.