Ειδικών Επιλογών

Πλανητικά Συστήματα και Διαστημική Εξερεύνηση
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΑΕ103
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Τσιγάνης Κλεομένης

Περιγραφή του ηλιακού συστήματος: φυσικά και τροχιακά χαρακτηριστικά (πλανήτες, δορυφόροι, μικρά σώματα). Βασικές έννοιες Ουράνιας Μηχανικής: βασικές εξισώσεις κίνησης, θεωρία διαταραχών, βαρυτικές και μη βαρυτικές διαταραχές. Ευστάθεια του πλανητικού συστήματος: μακροχρόνιες τροχιακές μεταβολές και κλίμα. Διαστημική εξερεύνηση: τροχιές τεχνητών δορυφόρων και χρήσεις, σχεδιασμός διαπλανητικών αποστολών. Εξωηλιακά πλανητικά συστήματα: τεχνικές παρατήρησης, δυναμική και ταξινόμηση συστημάτων, θεωρία σχηματισμού πλανητικών συστημάτων: πρωτοπλανητικοί δίσκοι, δημιουργία πλανητών και εξέλιξη νεαρών συστημάτων. Χρονολόγιο του ηλιακού συστήματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Διάστημα ΒάσηΕυρώπη, Κωδικός Επιλογής: 17198, Συγγραφείς: ReibaldiGiuseppe,Caprara Giovanni, ISBN: 9789601218304, Εκδόσεις: University Studio Press

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.