Ειδικών Επιλογών

Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΕ205
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Σαραφίδης Χαράλαμπος

Παπαϊωάννου Ευάγγελος

Μια σύντομη ιστορία του μαγνητισμού, Μαγνητισμός και υστέρηση, Εφαρμογές μαγνητών, Η μαγνητική διπολική ροπή, Μαγνητικά πεδία, Μαγνητοστατική ενέργεια και δυνάμεις, Τροχιακή ροπή και ροπή του σπιν, Θεωρία του μοριακού πεδίου, Αντισιδηρομαγνήτες, Σιδηριμαγνήτες, Άμορφοι Μαγνήτες, Μικρομαγνητική ενέργεια, Ανισοτροπία, Θεωρία μαγνητικών περιοχών, Μαλακά μαγνητικά υλικά, Μαγνητικά κυκλώματα, Μόνιμοι μαγνήτες, Σιδηρομαγνητικά φαινόμενα (Μαγνητοσυστολή, Μαγνητοθερμιδικό φαινόμενο, Μαγνητικά φαινόμενα μεταφοράς, Μαγνητο-οπτικά φαινόμενα), Μαγνητική Εγγραφή, Μαγνητισμός και νανοκλίμακα, Σύγχρονα Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές, Μαγνητισμός στη Βιολογία και Ιατρική, Πλανητικός και Κοσμικός Μαγνητισμός.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Κωδικός Επιλογής: 33074645, Συγγραφείς: ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗΣ Μ., ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ.Γ., ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο., ISBN: 9789609551106, Εκδόσεις: CCITYPUBLISH

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.