Γενικών Επιλογών

Αγγλικά
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΛΕ501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Ζαφείρη Μακρίνα

Το μάθημα ‘Αγγλικά για Φυσικούς’ επικεντρώνεται στην διδασκαλία αγγλικών κειμένων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τον αγγλικό ακαδημαϊκό λόγο της επιστήμης τους και πιο συγκεκριμένα κατανοούν τις λεκτικές και συντακτικές δομές που βρίσκονται στα επιστημονικά κείμενα (πχ εγχειρίδια, ερευνητικά άρθρα και περιοδικά). Αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης γραπτού επιστημονικού λόγου με έμφαση στον εμπλουτισμό λεξιλογίου και παραγωγής γραπτού κα προφορικού λόγου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Lexicon Κωδικός επιλογής: 122120908, Συγγραφείς: Βασιλειάδου - Ζάχου Μαρία - Αφροδίτη,Δημέλη - Κωνσταντίνου Φρειδερίκη,ΣτεπανιάνΜπερτς,Φίνογλου - Χαρσούλη Ευθαλία, ISBN: 9601212760, Εκδόσεις: UNIVERSITYSTUDIOPRESS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
  • 2. Αγγλο-ελληνικό λεξικό φυσικών όρων, Συγγραφείς: Παπαγιαννακόπουλος Π., ISBN: 9789603542261, Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
  • 3. ACADEMIC ENGLISH FOR MATHEMATICS, Συγγραφείς:KATSAMPOXAKI HODGETTS KALLIA, HATZITHEODORIDOU ELEFTHERIA, ISBN: 9786185242282, Εκδόσεις: ΔΙΣΙΓΜΑΙΚΕ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.