Βασικών Επιλογών

Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
HTE203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Λαόπουλος Θεόδωρος

Κωνσταντάκος Βασίλειος

Ενισχυτικές συνδεσμολογίες με διπολικά τρανζίστορ (BJTs), Πόλωση και σταθερότητα ενισχυτών με BJTs, Κυκλώματα πηγών ρεύματος και τάσεων αναφοράς, Ενισχυτές συνεχούς ζεύξης, Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.), Κυκλώματα με Τ.Ε., Βασικές τεχνολογίες σχεδίασης κυκλωμάτων με BJTs (TTL, ECL).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, Κωδικός Επιλογής: 77108680, Συγγραφείς: BEHZADRAZAVI, ISBN: 9789604618507, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
  • 2. Ηλεκτρονική, 8η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 50655968, Συγγραφείς: MalvinoA., BatesD., ISBN: 9789604185597, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ
  • 3. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Τόμος Β, 7η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 68396070, Συγγραφείς: SedraAdel, SmithKenneth, ISBN: 9789604911080, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.