Μεταδιδακτορική Έρευνα


ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Έναρξη:
12 Ιουλίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπίσμπας Θωμάς

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ο στόχος της έρευνας είναι η μελέτη του πλήρη κύκλου του άνθρακα σε σχέση με τη μετάβαση από την ατομική στη μοριακή φάση του μεσοαστρικού χώρου σε διάφορες συνθήκες και η κατανόηση των ιδιοτήτων του στο εγγύς και μακρινό Σύμπαν. Κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση της δυνατότητας να χρησιμοποιηθούν οι γραμμές εκπομπής του ιονισμένου και ατομικού άνθρακα ως εναλλακτικούς ανιχνευτές ακριβείας του μοριακού αερίου στο γενικότερο πλαίσιο των εξωγαλαξιακών παρατηρήσεων. Επίσης, θα δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα εργασίας (κώδικα) και μία βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα της έρευνας, ανοιχτά για πρόσβαση από το επιστημονικό και ευρύτερο κοινό.

Έναρξη:
10 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Αντωνιάδου Κυριακή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μέχρι στιγμής, ένας πρωτοφανής αριθμός εξωπλανητών έχει ανακαλυφθεί μέσω διαστημικών  αποστολών και επίγειων τηλεσκοπίων. H δυναμική μελέτη των πλανητικών συστημάτων μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τη γειτονιά των εξωπλανητών. Πιο συγκεκριμένα, οι περιοδικές τροχιές μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των περιοχών του χώρου φάσης, όπου η μακρόχρονη ευστάθεια και επομένως, η επιβίωση των εξωπλανητών μπορεί να διασφαλιστεί. Καθοδηγούμενοι από τις ευσταθείς περιοδικές τροχιές, αποκαλύπτουμε τέτοια όρια μέσω χαρτών δυναμικής ευστάθειας και είτε επιβεβαιώνουμε είτε περιορίζουμε τα παρατηρησιακά δεδομένα, τα οποία συχνά δίδονται με μεγάλες αποκλίσεις.

Έναρξη:
11 Νοεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαάιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Συστήματα με κρυφούς ελκυστές ονομάζουμε τα δυναμικά συστήματα τα οποία μελετάμε σε περιοχές μακριά από σημεία ισορροπίας. Οι κρυφοί ελκυστές είναι ένα σύγχρονο πεδίο έρευνας των δυναμικών συστημάτων με μεγάλες προοπτικές. Στην έρευνά μας σκοπεύουμε να επεκτείνουμε τη μελέτη των κρυφών ελκυστών σε τρεις κύριες κατευθύνσεις: 1. Χρήση αναλυτικών μεθόδων. 2. Συστήματα υψηλότερων διαστάσεων. 3. Εφαρμογές σε μηχανικά συστήματα και νέες περιοχές φυσικών προβλημάτων.

Έναρξη:
14 Ιουλίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κωτούλας Θωμάς

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελετούμε τη δυναμική των ουρανίων σωμάτων σε συντονισμούς μέσης κίνησης, τα οποία κινούνται εξωτερικά της τροχιάς του Ποσειδώνα και έχουν παρατηρηθεί σε μεγάλες τιμές της κλίσης (i>90°). Βρίσκουμε οικογένειες περιοδικών τροχιών στο επίπεδο και στο τρισδιάστατο πρόβλημα των 3-σωμάτων και εξετάζουμε την ευστάθειά τους. Θα παράγουμε χάρτες δυναμικής ευστάθειας (a-e, i-e) για τη μελέτη του χώρου φάσεων. Η μελέτη θα συνεχιστεί και στη ζώνη αστεροειδών κοντά στο Δία.

Έναρξη:
20 Μαΐου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καρακατσάνης Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Φαινόμενα πυρηνικής δομής και πυρηνικής αστροφυσικής με τη θεωρία σχετικιστικών συναρτησοειδών ενεργειακής πυκνότητας

Έναρξη:
10 Ιουνίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πνιγούρας Παντελής

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Βασικός μας στόχος είναι η μελέτη των ταλαντώσεων και των παλιρροϊκών φαινομένων σε αστέρες νετρονίων. Τα βαρυτικά κύματα που εκπέμπονται από τα συστήματα αυτά βοηθούν στη διερεύνηση της εσωτερικής δομής των αστέρων νετρονίων, δηλαδή της καταστατικής εξίσωσης της ύλης σε υψηλές πυκνότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών τρόπων ταλάντωσης του αστέρα, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την εξέλιξη του αστέρα και την παρατηρούμενη βαρυτική ακτινοβολία.

Έναρξη:
07 Οκτωβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Φιλοθόδωρος Ευάγγελος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στην συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση, έχουν τεθεί τέσσερα σαφή και επίκαιρα ερωτήματα/προβλήματα τα οποία θα οδηγήσουν σε νέες  κατευθύνσεις. Αποτελούν προκλήσεις από μαθηματικής πλευράς, όπως επίσης από φυσικής πλευράς σε κατευθύνσεις που έχουν σχέση με Φυσική ανώτερων διαστάσεων για πεπερασμένες θερμοκρασίες, θέματα Κρυσταλλογραφίας γύρω από υπερβολικούς κρυστάλλους και θεωρίες σκέδασης ακτινοβολιών με εισαγωγή ενός Γενικευμένου Νόμου του Μπράγ και μαθηματικές καινοτομίες που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των ιδιοτήτων των συναρτήσεων Clausen και Bloch-Wigner-Ramakrishnan.

Έναρξη:
11 Νοεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ιωσηφίδης Δαμιανός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μετρικά-Αφινική Βαρύτητα και Κοσμολογία

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπέτσου Χρυσούλα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας μελετώνται τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των ραδιονουκλιδίων και των ιχνοστοιχείων με τη χρήση βιοσυσσωρευτών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, δείγματα βρύων μέσα σε ειδικά κατασκευασμένες νάιλον θήκες- τις λεγόμενες ‘βρυο-θήκες’, είναι τοποθετημένα κοντά στα εργοστάσια καύσης λιγνίτη και μέσω πυρηνικών μεθόδων (νετρονική ενεργοποίηση, γ-φασματοσκοπία), προσδιορίζονται οι συγκεντρώσεις των ανωτέρω στοιχείων κατά την περίοδο απολιγνιτοποίησης της περιοχής.

Έναρξη:
12 Ιουλίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Θεοδώρου Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σύνθεση και μελέτη καινοτόμων υβριδικών ικριωμάτων με προσθήκη νανοσωματιδίων και μεσοπορωδών νανοφορέων για ενίσχυση της οστεογέννεσης

Έναρξη:
12 Ιουλίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπεκέτοβα Αναστασία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Κεραμικά βιοϋλικά: Σύνθεση και χαρακτηρισμός

Έναρξη:
21 Ιανουαρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Δίντσιος Νικόλαος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σχεδίαση και υλοποίηση πειραματικών διατάξεων από απόσταση εργαστηριακών ασκήσεων του Γενικού Εργαστηρίου του τμήματος Φυσικής και διερεύνηση της αποδοχής τους από την φοιτητική κοινότητα

Έναρξη:
18 Μαρτίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Φιλίντογλου Κυριάκος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τα διδιάστατα υλικά, όπως για παράδειγμα το γραφένιο και τα διδιάστατα Διχαλκογενίδια των Μεταβατικών Μετάλλων (TMDCs), λόγω των φυσικών ιδιοτήτων τους έχουν προσελκύσει τελευτεία μεγάλο ερευνητικό εμδιαφέρον. Η ηλεκτρονική νόθευση και η εφαρμογή μηχανικής παραμόρφωσης στα εν λόγω υλικά αποτελούν μία στρατιγική ακριβούς ελέγχου των οπτικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων τους χωρίς να προκαλούμε σημαντική δομική καταστροφή τους. Τα διδιάστατα υλικά παράγονται με χρήση της χημικής εναπόθεσης ατμών (CVD) και κατά κύριο λόγω μελετώνται με χρήση της φασματοσκοπίας Raman.

Έναρξη:
15 Απριλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γκανάτσιου Αλεξάνδρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη νανοδομών και διεπιφανειών σε υλικά τεχνολογίας με μεθόδους ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, με έμφαση στα υλικά οπτοηλεκτρονικών (νιτρίδια) και θερμοηλεκτρικών εφαρμογών

Έναρξη:
10 Ιουνίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μακρίδης Αντώνιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η μέτρηση της ειδικής απώλειας ισχύος (SLP) των μαγνητικών νανοσωματιδίων (MNPs) είναι κρίσιμη για την αποτίμηση της θερμικής απόδοσής τους στη μαγνητική υπερθερμία. Στη μελέτη αυτή, καταγράφονται και προσδιορίζονται οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που συμμετέχουν στη μέτρηση της θερμικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η συνεισφορά των πολλών σε αριθμό και διαφορετικών στη φύση τους παραμέτρων που υπεισέρχονται κατά την πειραματική διαδικασία.  Η μελέτη της αβεβαιότητας κατά τη μέτρηση της θερμικής απόδοσης μαγνητικών νανοσωματιδίων είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της μαγνητικής υπερθερμίας με τη χρήση μαγνητικών νανοσωματιδίων στην κλινική πρακτική, καθώς συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση της ποιότητας της θεραπείας.

Έναρξη:
11 Νοεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σοφιανίδης Άγγελος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σχεδιασμός και αξιολόγηση Παιχνιδιών Εναλλακτικής Πραγματικότητας με ενσωμάτωση εμβυθιστικών τεχνολογιών για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξιοποιώντας το επιστημονικό πεδίο της Μελέτης Έργων Τέχνης

Έναρξη:
09 Δεκεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπαδοπούλου Ηλέκτρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη σύνθετων υλικών

Έναρξη:
14 Ιουλίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μυρόβαλη Ειρήνη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η Μαγνητική Υπερθερμία αποτελεί μια εναλλακτική θεραπεία του καρκίνου, με βάση τη θερμότητα που απελευθερώνεται από τα μαγνητικά νανοσωματίδια όποτε υποβάλλονται σε εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. Τα δείγματα παρασκευάζονται με την μέθοδο της υδατικής συγκαταβύθισης, ενώ ένα περαιτέρω μετα-συνθετικό στάδιο περιλαμβάνει τη συναρμογή τους σε γραμμικές αλυσίδες σε τρεις διαστάσεις υπό την καθοδήγηση στατικού πεδίου μέσα σε μήτρα αγαρόζης, σύστημα που μιμείται τους ιστούς, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί οι επιδόσεις τους στη μαγνητική υπερθερμία.

Έναρξη:
18 Μαρτίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κωνσταντάκος Βασίλειος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η έρευνα επικεντρώνεται στην μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων καταγραφής σεισμικών φαινομένων, κάνοντας χρήση μοντέρνων εμπορικών αισθητήρων και εξελιγμένων μετρητικών αλγορίθμων. Επιμέρους στόχοι αποτελούν η βέλτιστη καταγραφή γραμμικών επιταχύνσεων χαμηλού λόγου σήματος προς θόρυβο και συχνότητας, και η ανάπτυξη μετρητικού συστήματος, με μοντέρνα διαχείριση ενέργειας και με αυξημένες ενσωματωμένες δυνατότητες επεξεργασίας, αποθήκευσης και επικοινωνίας.

Έναρξη:
01 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κουκουλή Μαρία Ελισσάβετ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η ερευνητική πρόταση της Δρ. Μαρίας Ελισσάβετ Κουκουλή έχει σαν στόχο να βελτιστοποιήσει τις τρέχουσες ικανότητες των υπαρχόντων μοντέλων πρόγνωσης της ποιότητας αέρα καθώς θα χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα παρακολούθησης της σύστασης της ατμόσφαιρας για την παροχή τακτικά ενημερωμένων δεδομένων εκπομπών αερίων ρύπων για τον Ευρωπαϊκό χώρο. 

Έναρξη:
18 Φεβρουαρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μωϋσής Λάζαρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Κατασκευή Παρατηρητή για Ιδιόμορφα Συστήματα με Εφαρμογές στον Συγχρονισμό και στην Ασφάλεια Επικοινωνιών με Χρήση Χαοτικών Συστημάτων

Έναρξη:
18 Μαρτίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπουρσιάνης Αχιλλέας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας είναι η μελέτη και η σχεδίαση κεραιών για συστήματα συγκομιδής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από δίκτυα κινητών και ασύρματων επικοινωνιών. Οι κεραίες των συστημάτων αυτών θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που συνδέονται με το συντελεστή ανακλαστικότητας (απώλεια επιστροφής), την αντίσταση εισόδου, το κέρδος του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν απώλειες κατά την προσαρμογή, καθώς και την πολυπλοκότητα. Τα κεραιοσυστήματα που προτείνονται να μελετηθούν και να σχεδιασθούν στην παρούσα πρόταση θα προορίζονται να λειτουργούν σε περιβάλλον εξωτερικού, αλλά και σε περιβάλλον εσωτερικού χώρου.

Οι στόχοι της προτεινόμενης έρευνας περιλαμβάνουν τη μελέτη και σχεδίαση α) κεραιοσυστήματος για τη συγκομιδή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε περιβάλλον εξωτερικού χώρου και β) κεραιοσυστήματος για τη συγκομιδή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε περιβάλλον εσωτερικού χώρου από συστήματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Wi-Fi.

Έναρξη:
15 Απριλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σιώμος Νικόλαος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η μεταδιδακτορική αυτή έρευνα εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνικών μέτρησης
και αλγορίθμων ικανές να εφαρμοστούν για τη συνεχή παρακολούθηση των
προφίλ των αιωρούμενων σωματιδίων ανά είδος (π.χ. σκόνη, καπνός,
τέφρα), των αέριων ρύπων (π.χ. O3, NO2, HCHO) και των νεφών σε σχεδόν
πραγματικό χρόνο μέσω της συνεργίας οργάνων τηλεπισκόπησης, ώστε να
μπορούν να ανιχνευθούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συστατικών αυτών.

Έναρξη:
20 Μαΐου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Συμεωνίδης Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αντικείμενο της διατριβής είναι η σύνθεση νανοϋλικών ανόργανων φάσεων με πρώτες ύλες από παραπροϊόντα βιομηχανιών εξόρυξης ή μεταποίησης (π.χ. δολομιτικά μάρμαρα, ξυλεία, λευκόλιθοι, βαφεία, προσροφητικά) και η ενσωμάτωση τους σε προϊόντα υψηλής αξίας και καινοτομίας που θα απευθύνονται σε εφαρμογές καθαρισμού υδάτων και αερίων ρευμάτων καθώς και στην απευθείας διάθεση τους για μορφοποίηση ογκωδών κατασκευών.

Έναρξη:
09 Ιουλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μούρτζιος Χρήστος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα, ευθυγραμμιζόμενη με την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας W.E.Η. (Wireless Energy Harvesting) συλλογής ενέργειας από μικροκυματική ακτινοβολία, θα εστιάσει στη σύνθεση ενός ή περισσότερων καινοτόμων κεραιοσυστημάτων συγκομιδής RF ενέργειας (”rectenna”), που θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με σκοπό τη χρήση τους για την τροφοδοσία χαμηλής κατανάλωσης ισχύος ασύρματων αισθητήρων. Η rectenna θα περιλαμβάνει πρωτότυπη κεραία, ανορθωτή και ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα προσαρμογής.

Έναρξη:
10 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σωτηρούδης Σωτήριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Δημιουργούνται πρότυπα μηχανικής μάθησης για την εκτίμηση της απώλειας διαδρομής ραδιοκυμάτων σε αστικά περιβάλλοντα. Ως είσοδοι χρησιμοποιούνται αριθμητικά δεδομένα, καθώς και κατόψεις των υπό εξέταση περιοχών. Εφαρμόζονται τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης (Deep Learning). Αναπτύσσονται επίσης μέθοδοι συνεργατικής μάθησης (Ensemble Learning) για τον συνδυασμό των αυτοτελών προτύπων.

Έναρξη:
10 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σταθοκωστόπουλος Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός καινοτόμων νανοδομημένων θερμοηλεκτρικών υλικών με βιομηχανικού τύπου διεργασίες

Έναρξη:
17 Φεβρουαρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Βουδούρη Καλλιόπη-Άρτεμις

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη των αλληλεπιδράσεων των αερολυμάτων και των νεφών, πάνω από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και η μεταβολή τους παρουσία διαφορετικών ατμοσφαιρικών συνθηκών. Τα αποτελέσματα της έρευνας, μέσω της συνεργιστικής χρήσης επίγειων και δορυφορικων δεδομένων στοχεύουν  στην βέλτιστη αποτύπωση των ατμοσφαιρικών στρωματώσεων πάνω από την περιοχή μελέτης και της δημιουργίας και εξέλιξης των νεφών υπό την παρουσία συγκεκριμένων τύπων αιωρούμενων σωματιδίων.

ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΕΣ
Έναρξη:
12 Ιουλίου 2018
Περάτωση:
10 Ιανουαρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χατζηκυριάκου Ελένη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Χαρακτηριστικά συσκευών από πρώτες αρχές με πολλαπλούς βαθμούς ελευθερίας του ηλεκτρονίου

Έναρξη:
21 Ιανουαρίου 2019
Περάτωση:
31 Αυγούστου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πούπκου Αναστασία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας μελετώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδικών μεταφορών με ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο διασυνδέει επιμέρους μοντέλα και μεθοδολογίες, με σκοπό την εκτίμηση όλων των σημαντικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, όπως εκπομπές ρύπων, ανθρακικό αποτύπωμα, συγκεντρώσεις ρύπων, κυκλοφοριακός θόρυβος, ενεργειακή αποδοτικότητα, τα οποία προσομοιώνονται λαμβάνοντας υπόψη την ατμοσφαιρική ροή στο οριακό στρώμα και τις πραγματικές συνθήκες του κυκλοφορικού φόρτου.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.