Μεταδιδακτορική Έρευνα


ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Έναρξη:
11 Νοεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαάιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Συστήματα με κρυφούς ελκυστές ονομάζουμε τα δυναμικά συστήματα τα οποία μελετάμε σε περιοχές μακριά από σημεία ισορροπίας. Οι κρυφοί ελκυστές είναι ένα σύγχρονο πεδίο έρευνας των δυναμικών συστημάτων με μεγάλες προοπτικές. Στην έρευνά μας σκοπεύουμε να επεκτείνουμε τη μελέτη των κρυφών ελκυστών σε τρεις κύριες κατευθύνσεις: 1. Χρήση αναλυτικών μεθόδων. 2. Συστήματα υψηλότερων διαστάσεων. 3. Εφαρμογές σε μηχανικά συστήματα και νέες περιοχές φυσικών προβλημάτων.

Έναρξη:
14 Ιουλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ιωσήφ Παναγιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ανάλυση δεδομένων για κυματομορφές από συγχωνεύσεις διπλών συστημάτων αστέρων νετρονίων

Έναρξη:
26 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κωτούλας Θωμάς

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το πρόβλημα των τεσσάρων σωμάτων («Ευθύδρομες και ανάδρομες» περιοδικές τροχιές): Εφαρμογή στη ζώνη αστεροειδών και σε πλανητικά συστήματα

Έναρξη:
27 Μαΐου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαάιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Δυναμικά Συστήματα-Χαοτικοί Δείκτες

Έναρξη:
20 Μαΐου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καρακατσάνης Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Φαινόμενα πυρηνικής δομής και πυρηνικής αστροφυσικής με τη θεωρία σχετικιστικών συναρτησοειδών ενεργειακής πυκνότητας

Έναρξη:
07 Οκτωβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Φιλοθόδωρος Ευάγγελος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στην συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση, έχουν τεθεί τέσσερα σαφή και επίκαιρα ερωτήματα/προβλήματα τα οποία θα οδηγήσουν σε νέες  κατευθύνσεις. Αποτελούν προκλήσεις από μαθηματικής πλευράς, όπως επίσης από φυσικής πλευράς σε κατευθύνσεις που έχουν σχέση με Φυσική ανώτερων διαστάσεων για πεπερασμένες θερμοκρασίες, θέματα Κρυσταλλογραφίας γύρω από υπερβολικούς κρυστάλλους και θεωρίες σκέδασης ακτινοβολιών με εισαγωγή ενός Γενικευμένου Νόμου του Μπράγ και μαθηματικές καινοτομίες που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των ιδιοτήτων των συναρτήσεων Clausen και Bloch-Wigner-Ramakrishnan.

Έναρξη:
11 Νοεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ιωσηφίδης Δαμιανός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μετρικά-Αφινική Βαρύτητα και Κοσμολογία

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπέτσου Χρυσούλα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας μελετώνται τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των ραδιονουκλιδίων και των ιχνοστοιχείων με τη χρήση βιοσυσσωρευτών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, δείγματα βρύων μέσα σε ειδικά κατασκευασμένες νάιλον θήκες- τις λεγόμενες ‘βρυο-θήκες’, είναι τοποθετημένα κοντά στα εργοστάσια καύσης λιγνίτη και μέσω πυρηνικών μεθόδων (νετρονική ενεργοποίηση, γ-φασματοσκοπία), προσδιορίζονται οι συγκεντρώσεις των ανωτέρω στοιχείων κατά την περίοδο απολιγνιτοποίησης της περιοχής.

Έναρξη:
22 Μαρτίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σφάμπα Ιωάννα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Εφαρμογή σύγχρονων υλικών αποκαταστατικής οδοντιατρικής ως προσωπικών δοσιμέτρων ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κατσιάνης Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Κβαντικές Ανωμαλίες σε Σύμμορφες Θεωρίες Πεδίου

Έναρξη:
08 Μαΐου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κολιογιάννης-Κουτμηρίδης Πολυχρόνης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη της μικροσωματιδιακής σύστασης και η ύπαρξη εξωτικής ύλης στους αστέρες νετρονίων

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαργαρίτης Χρυσοβαλάντης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Επιδράσεις στο σύνορο φλοιού-πυρήνα τάχιστα περιστρεφόμενων αστέρων νετρονίων

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κασίμη Ειρ΄ήνη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αναζήτηση Νέας Φυσικής στον LHC με τον ανιχνευτή ATLAS

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ιωαννίδου Ελευθερία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αντικείμενο μελέτης είναι η χρήση φυσικού ραδιενεργού ιχνηθέτη (7Be) για τη μελέτη και την προσομοίωση της υδροδυναμικής συμπεριφοράς των τεχνητών υγροβιότοπων (constructed wetlands, CWs), οι οποίοι αποτελούν μια φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο για την επεξεργασία των λυμάτων (βιομηχανικών, αστικών και άλλα). Θα εφαρμοστούν σενάρια προσομοίωσης σε θεωρητικούς και υφιστάμενο(ους) τεχνητό(ούς) υροβιότοπο(ους) προκειμένου να καθοριστούν οι βέλτιστες οριακές συνθήκες και οι διαθέσιμοι κώδικες προσομοίωσης, που θα αποδώσουν τη βέλτιστη τεχνική απορρύπανσης του τεχνητού υγροβιότοπου.

Έναρξη:
15 Απριλίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γκανάτσιου Αλεξάνδρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη νανοδομών και διεπιφανειών σε υλικά τεχνολογίας με μεθόδους ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, με έμφαση στα υλικά οπτοηλεκτρονικών (νιτρίδια) και θερμοηλεκτρικών εφαρμογών

Έναρξη:
14 Ιουλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Δελλή Ευαγγελία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη υλικών με τεχνικές ακτινών-Χ και θερμικής ανάλυσης

Έναρξη:
14 Ιουλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μαλλετζίδου Λαμπρινή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Απεικονιστικές τεχνικές φασματοσκοπίας υπερύθρου: Εφαρμογή στον χαρακτηρισμό υλικών με έμφαση σε δείγματα από αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κουμαρά Άννα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ενίσχυση μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής της διδασκαλίας με διερεύνηση βασικών εννοιών της μηχανικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έναρξη:
18 Απριλίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παυλούδης Θεόδωρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Υπολογιστική αναζήτηση ημιαγωγικών υλικών βασισμένων σε στοιχεία σε αφθονία

Έναρξη:
24 Απριλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Γιαρέμης Στέφανος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Υπολογιστική ανάλυση ιδιοτήτων μαγνητικών υλικών σε ατομιστική κλίμακα

Έναρξη:
24 Απριλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χατζηκυριάκου Ελένη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σε αυτή την εργασία μελετάμε τις δυναμικές ιδιότητες των πλεγμάτων δισδιάστατων υλικών  με φερροηλεκτρικές και τοπολογικές ιδιότητες, όπως οι επιδράσεις των φωνονίων, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά μεταφοράς και οπτικής αγωγιμότητας τους. Χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνικές για την  προσομοίωση και διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου (high-throughput). Οι τεχνικές αυτές είναι κατάλληλες για την ενσωμάτωση μεθόδων μηχανικής μάθησης (machine learning) στο πεδίο της έρευνας των φερροηλεκτρικών υλικών.

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τσελεκίδου Δέσποινα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη υλικών και ιδιοτήτων για Οργανικές Διόδους Εκπομπής Φωτός

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κουκιόγλου Σταύρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της επιστημολογικής ενημερότητας μαθητών/τριων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και εν δυνάμει εκπαιδευτικών, σχετικά με τα Επιστημονικά Μοντέλα. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται η χρήση μιας διερευνητικού τύπου βασισμένης στην έρευνα Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (Δ.Μ.Α.) μέσω της οποίας θα υποστηριχθεί η ενίσχυση της επιστημολογικής ενημερότητας για τις όψεις των Επιστημονικών Μοντέλων. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Δ.Μ.Α. θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά και εικονικά πειράματα με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), ενώ για την αξιολόγηση της επιστημολογικής ενημερότητας των υποκειμένων της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν επικαιροποιημένα ερωτηματολόγια και ημιδομημένου τύπου συνεντεύξεις.

Έναρξη:
27 Μαΐου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Τσουχνικά Μαρία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ανίχνευση ψευδών ειδήσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με τεχνικές Στατιστικής Φυσικής και Μηχανικής Μάθησης

Έναρξη:
27 Μαΐου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπαδοπούλου Ηλέκτρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη πολυμερών με βιο-προερχόμενα υλικά κατάλληλα για την βιομηχανία σανίδων από ξύλο και άλλες βιομάζες

Έναρξη:
10 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σταθοκωστόπουλος Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός καινοτόμων νανοδομημένων θερμοηλεκτρικών υλικών με βιομηχανικού τύπου διεργασίες

Έναρξη:
10 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σωτηρούδης Σωτήριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Δημιουργούνται πρότυπα μηχανικής μάθησης για την εκτίμηση της απώλειας διαδρομής ραδιοκυμάτων σε αστικά περιβάλλοντα. Ως είσοδοι χρησιμοποιούνται αριθμητικά δεδομένα, καθώς και κατόψεις των υπό εξέταση περιοχών. Εφαρμόζονται τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης (Deep Learning). Αναπτύσσονται επίσης μέθοδοι συνεργατικής μάθησης (Ensemble Learning) για τον συνδυασμό των αυτοτελών προτύπων.

Έναρξη:
14 Ιουλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καρφαρίδης Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ανάπτυξη, δομικός, και μαγνητικός χαρακτηρισμός νανοδομημένων υλικών

Έναρξη:
14 Ιουλίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καφετζής Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σχεδίαση χαοτικών συστημάτων και κβαντικών εκδοχών τους για ανάπτυξη μεθόδων κρυπτογραφίας και ασφαλούς μετάδοσης σημάτων

Έναρξη:
13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πλιάτσικας Νικόλαος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Πλασμονικά Νανοσωματίδια για εφαρμογές στο βιολογικό παράθυρο του κοντινού υπέρυθρου

Έναρξη:
18 Απριλίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πουρουτζίδου Γεωργία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Επιστρώσεις χαλκού και δημήτριου ή νανοσωματιδίων δημητρίας σε τιτάνιο με αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Έναρξη:
19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κουκουλή Μαρία Ελισσάβετ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας είναι να αναπτυχθούν τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάλυση παρατηρήσεων υψηλής χωροχρονικής ανάλυσης ατμοσφαιρικών συστατικών που ανιχνεύονται από όργανα σε γεωστατική τροχιά, καθώς και η αξιολόγηση της ποιότητας και η επικύρωση αυτών των παρατηρήσεων. Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα από γεωστατικές τροχιές είναι μια πολύ πρόσφατη επιστημονική επίτευξη καθιστώντας την εκτεταμένη επικύρωση και ανάλυση αυτών των παρατηρήσεων υψίστης σημασίας. Δεδομένου ότι ο δορυφορικός αισθητήρας Sentinel-4 UVNS, ο οποίος θα παρατηρεί την Ευρώπη θα τεθεί σε τροχιά το 2024, η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαραίτητων αλγορίθμων για το όργανο GEMS/KOMPSAT-B, το οποίο παρατηρεί την περιοχή της Ασίας από το 2020 και μετά.

Έναρξη:
19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κουντουρίδης Γεώργιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Βελτιστοποίηση πολλαπλών στόχων σε μαζικά δίκτυα MIMO

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χρυσάνθου Ανδρέας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη της ανάκαμψης του στρατοσφαιρικού όζοντος με ανάλυση παρατηρήσεων και αποτελεσμάτων μοντέλων

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων για την αξιολόγηση και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων από παρατηρήσεις πολικής τροχιάς με τη χρήση δεδομένων επίγειας τηλεπισκόπησης lidar

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Λιώρα Ναταλία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Υπολογισμός ανθρωπογενών εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων για τρέχοντα και μελλοντικά έτη αναφοράς

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κόντος Σεραφείμ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη της ποιότητας του αέρα στην ανατολική Μεσόγειο υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κέππας Σταύρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ) στην αστική και περιαστική ζώνη της πόλης της Θεσσαλονίκης, μέσω της χρήσης ενός ιδιαίτερα πυκνού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών (>1 σταθμός ανά 1 Km2), το οποίο θα συσχετιστεί με χρήσεις γης. Παράλληλα, θα εκτιμηθεί και το μέγεθος της δυσφορίας των κατοίκων στις διάφορες περιοχές. Καθώς ο μηχανισμός θαλάσσιας αύρας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κλιματολογίας της πόλης, θα ερευνηθεί η ένταση και έκταση της επίδρασης της θαλάσσιας αύρας, αλλά και η αλληλεπίδρασή της με την ΑΘΝ. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση όλων των παραπάνω μηχανισμών και φαινομένων κατά τη διάρκεια καυσωνικών επεισοδίων με σκοπό τον εντοπισμό των περιοχών με τη μεγαλύτερη και μικρότερη επιβάρυνση.

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Καραγκιοζίδης Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη των συγκεντρώσεων αερίων ιχνών και αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα με φασματοσκοπία διαφορικής οπτικής απορρόφησης

Έναρξη:
08 Ιανουαρίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Βουδούρη Καλλιόπη-Άρτεμις

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση των προϊόντων του δορυφόρου CloudSat από επίγειες μετρήσεις των σταθμών ACTRIS. Συνδυαστικές επίγειες παρατηρήσεις lidar-radar που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του πειράματος PRE-TECT τον Απρίλιο του 2017 στον σταθμό των Αντικυθήρων και επίγειες μετρήσεις lidar που πραγματοποιούνται με το σύστημα Lidar της Θεσσαλονίκης θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσης του CloudSat στην ανίχνευση νεφών κρυστάλλων πάγου. Τα αποτελέσματα της δεκαετούς στατιστικής ανάλυσης των νεφών στην ελάχιστα μελετημένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, θα χρησιμοποιηθούν και στην αξιολόγηση των αλγορίθμων και των επερχόμενων προϊόντων των νεφών του EARTHCARE.

Έναρξη:
27 Μαΐου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Λογοθέτης Ιωάννης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη Κλιματικών Μεταβολών στη Τροπόσφαιρα και Στρατόσφαιρα με δεδομένα από Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας του προγράμματος CMIP6

Έναρξη:
27 Μαΐου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παρλιάρη Δάφνη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η έκθεση των κατοίκων των αστικών κέντρων της Νότιας Μεσογείου σε μεγάλες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων, σε συνδυασμό με τις ακραίες θερμοκρασίες, οδηγεί σε αύξηση του ρίσκου θνησιμότητας ενώ παράλληλα, ο αντίκτυπος διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανθρώπινη υγεία αξιολογείται συχνά με μη αλληλεπιδραστικό τρόπο. Στόχος της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι η ευρεία εφαρμογή Μη-γραμμικών Μοντέλων Κατανεμημένης Χρονικής Υστέρησης στο πλαίσιο των Γενικευμένων Προσθετικών Μοντέλων ώστε να μελετηθούν οι ταυτόχρονες επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη θνησιμότητα στις αστικές περιοχές της Νότιας Μεσογείου, με ομογενοποιημένο και συγκρίσιμο τρόπο.

ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΕΣ
Έναρξη:
12 Ιουλίου 2018
Περάτωση:
08 Ιουνίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπίσμπας Θωμάς

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Ο στόχος της έρευνας είναι η μελέτη του πλήρη κύκλου του άνθρακα σε σχέση με τη μετάβαση από την ατομική στη μοριακή φάση του μεσοαστρικού χώρου σε διάφορες συνθήκες και η κατανόηση των ιδιοτήτων του στο εγγύς και μακρινό Σύμπαν. Κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση της δυνατότητας να χρησιμοποιηθούν οι γραμμές εκπομπής του ιονισμένου και ατομικού άνθρακα ως εναλλακτικούς ανιχνευτές ακριβείας του μοριακού αερίου στο γενικότερο πλαίσιο των εξωγαλαξιακών παρατηρήσεων. Επίσης, θα δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα εργασίας (κώδικα) και μία βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα της έρευνας, ανοιχτά για πρόσβαση από το επιστημονικό και ευρύτερο κοινό.

Έναρξη:
10 Σεπτεμβρίου 2019
Περάτωση:
10 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Αντωνιάδου Κυριακή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μέχρι στιγμής, ένας πρωτοφανής αριθμός εξωπλανητών έχει ανακαλυφθεί μέσω διαστημικών  αποστολών και επίγειων τηλεσκοπίων. H δυναμική μελέτη των πλανητικών συστημάτων μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τη γειτονιά των εξωπλανητών. Πιο συγκεκριμένα, οι περιοδικές τροχιές μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των περιοχών του χώρου φάσης, όπου η μακρόχρονη ευστάθεια και επομένως, η επιβίωση των εξωπλανητών μπορεί να διασφαλιστεί. Καθοδηγούμενοι από τις ευσταθείς περιοδικές τροχιές, αποκαλύπτουμε τέτοια όρια μέσω χαρτών δυναμικής ευστάθειας και είτε επιβεβαιώνουμε είτε περιορίζουμε τα παρατηρησιακά δεδομένα, τα οποία συχνά δίδονται με μεγάλες αποκλίσεις.

Έναρξη:
14 Ιουλίου 2020
Περάτωση:
19 Οκτωβρίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κωτούλας Θωμάς

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελετούμε τη δυναμική των ουρανίων σωμάτων σε συντονισμούς μέσης κίνησης, τα οποία κινούνται εξωτερικά της τροχιάς του Ποσειδώνα και έχουν παρατηρηθεί σε μεγάλες τιμές της κλίσης (i>90°). Βρίσκουμε οικογένειες περιοδικών τροχιών στο επίπεδο και στο τρισδιάστατο πρόβλημα των 3-σωμάτων και εξετάζουμε την ευστάθειά τους. Θα παράγουμε χάρτες δυναμικής ευστάθειας (a-e, i-e) για τη μελέτη του χώρου φάσεων. Η μελέτη θα συνεχιστεί και στη ζώνη αστεροειδών κοντά στο Δία.

Έναρξη:
10 Ιουνίου 2019
Περάτωση:
07 Ιουνίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Πνιγούρας Παντελής

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Βασικός μας στόχος είναι η μελέτη των ταλαντώσεων και των παλιρροϊκών φαινομένων σε αστέρες νετρονίων. Τα βαρυτικά κύματα που εκπέμπονται από τα συστήματα αυτά βοηθούν στη διερεύνηση της εσωτερικής δομής των αστέρων νετρονίων, δηλαδή της καταστατικής εξίσωσης της ύλης σε υψηλές πυκνότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών τρόπων ταλάντωσης του αστέρα, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την εξέλιξη του αστέρα και την παρατηρούμενη βαρυτική ακτινοβολία.

Έναρξη:
12 Ιουλίου 2018
Περάτωση:
10 Ιανουαρίου 2020
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Χατζηκυριάκου Ελένη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Χαρακτηριστικά συσκευών από πρώτες αρχές με πολλαπλούς βαθμούς ελευθερίας του ηλεκτρονίου

Έναρξη:
18 Μαρτίου 2019
Περάτωση:
05 Ιουλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Φιλίντογλου Κυριάκος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Τα διδιάστατα υλικά, όπως για παράδειγμα το γραφένιο και τα διδιάστατα Διχαλκογενίδια των Μεταβατικών Μετάλλων (TMDCs), λόγω των φυσικών ιδιοτήτων τους έχουν προσελκύσει τελευτεία μεγάλο ερευνητικό εμδιαφέρον. Η ηλεκτρονική νόθευση και η εφαρμογή μηχανικής παραμόρφωσης στα εν λόγω υλικά αποτελούν μία στρατιγική ακριβούς ελέγχου των οπτικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων τους χωρίς να προκαλούμε σημαντική δομική καταστροφή τους. Τα διδιάστατα υλικά παράγονται με χρήση της χημικής εναπόθεσης ατμών (CVD) και κατά κύριο λόγω μελετώνται με χρήση της φασματοσκοπίας Raman.

Έναρξη:
10 Ιουνίου 2019
Περάτωση:
14 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μακρίδης Αντώνιος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η μέτρηση της ειδικής απώλειας ισχύος (SLP) των μαγνητικών νανοσωματιδίων (MNPs) είναι κρίσιμη για την αποτίμηση της θερμικής απόδοσής τους στη μαγνητική υπερθερμία. Στη μελέτη αυτή, καταγράφονται και προσδιορίζονται οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που συμμετέχουν στη μέτρηση της θερμικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η συνεισφορά των πολλών σε αριθμό και διαφορετικών στη φύση τους παραμέτρων που υπεισέρχονται κατά την πειραματική διαδικασία.  Η μελέτη της αβεβαιότητας κατά τη μέτρηση της θερμικής απόδοσης μαγνητικών νανοσωματιδίων είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της μαγνητικής υπερθερμίας με τη χρήση μαγνητικών νανοσωματιδίων στην κλινική πρακτική, καθώς συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση της ποιότητας της θεραπείας.

Έναρξη:
09 Δεκεμβρίου 2019
Περάτωση:
19 Απριλίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπαδοπούλου Ηλέκτρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Μελέτη σύνθετων υλικών

Έναρξη:
14 Ιουλίου 2020
Περάτωση:
14 Ιουλίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μυρόβαλη Ειρήνη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η Μαγνητική Υπερθερμία αποτελεί μια εναλλακτική θεραπεία του καρκίνου, με βάση τη θερμότητα που απελευθερώνεται από τα μαγνητικά νανοσωματίδια όποτε υποβάλλονται σε εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. Τα δείγματα παρασκευάζονται με την μέθοδο της υδατικής συγκαταβύθισης, ενώ ένα περαιτέρω μετα-συνθετικό στάδιο περιλαμβάνει τη συναρμογή τους σε γραμμικές αλυσίδες σε τρεις διαστάσεις υπό την καθοδήγηση στατικού πεδίου μέσα σε μήτρα αγαρόζης, σύστημα που μιμείται τους ιστούς, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί οι επιδόσεις τους στη μαγνητική υπερθερμία.

Έναρξη:
14 Δεκεμβρίου 2020
Περάτωση:
11 Μαΐου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ταράνη Ευαγγελία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η εστίαση στην ανάπτυξη σύνθετων υλικών ενισχυμένων με πρόσθετα, αποτελεί αναμφίβολα μια ιδιαίτερη ελκυστική προοπτική κατασκευής πολυλειτουργικών υλικών. Η συνδυαστική αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των επιμέρους στοιχείων των σύνθετων υλικών αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία υλικών με στοχευμένες ιδιότητες και εξαιρετικές αποδόσεις, προσδίδοντάς τους υψηλή προστιθέμενη αξία, ζητούμενα τόσο της Έρευνας, όσο και της Βιομηχανίας σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεπώς, αυτή η διατριβή στοχεύει στη μέτρηση, κατανόηση, μοντελοποίηση και πρόβλεψη της επίδρασης ρεαλιστικών συνθηκών επεξεργασίας στις ιδιότητες πολυμερικής μήτρας.

Έναρξη:
18 Μαρτίου 2019
Περάτωση:
15 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κωνσταντάκος Βασίλειος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η έρευνα επικεντρώνεται στην μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων καταγραφής σεισμικών φαινομένων, κάνοντας χρήση μοντέρνων εμπορικών αισθητήρων και εξελιγμένων μετρητικών αλγορίθμων. Επιμέρους στόχοι αποτελούν η βέλτιστη καταγραφή γραμμικών επιταχύνσεων χαμηλού λόγου σήματος προς θόρυβο και συχνότητας, και η ανάπτυξη μετρητικού συστήματος, με μοντέρνα διαχείριση ενέργειας και με αυξημένες ενσωματωμένες δυνατότητες επεξεργασίας, αποθήκευσης και επικοινωνίας.

Έναρξη:
01 Σεπτεμβρίου 2018
Περάτωση:
06 Ιουνίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Κουκουλή Μαρία Ελισσάβετ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η ερευνητική πρόταση της Δρ. Μαρίας Ελισσάβετ Κουκουλή έχει σαν στόχο να βελτιστοποιήσει τις τρέχουσες ικανότητες των υπαρχόντων μοντέλων πρόγνωσης της ποιότητας αέρα καθώς θα χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα παρακολούθησης της σύστασης της ατμόσφαιρας για την παροχή τακτικά ενημερωμένων δεδομένων εκπομπών αερίων ρύπων για τον Ευρωπαϊκό χώρο. 

Έναρξη:
18 Φεβρουαρίου 2019
Περάτωση:
21 Φεβρουαρίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μωϋσής Λάζαρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Κατασκευή Παρατηρητή για Ιδιόμορφα Συστήματα με Εφαρμογές στον Συγχρονισμό και στην Ασφάλεια Επικοινωνιών με Χρήση Χαοτικών Συστημάτων

Έναρξη:
18 Μαρτίου 2019
Περάτωση:
13 Ιουνίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μπουρσιάνης Αχιλλέας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Το αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας είναι η μελέτη και η σχεδίαση κεραιών για συστήματα συγκομιδής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από δίκτυα κινητών και ασύρματων επικοινωνιών. Οι κεραίες των συστημάτων αυτών θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που συνδέονται με το συντελεστή ανακλαστικότητας (απώλεια επιστροφής), την αντίσταση εισόδου, το κέρδος του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν απώλειες κατά την προσαρμογή, καθώς και την πολυπλοκότητα. Τα κεραιοσυστήματα που προτείνονται να μελετηθούν και να σχεδιασθούν στην παρούσα πρόταση θα προορίζονται να λειτουργούν σε περιβάλλον εξωτερικού, αλλά και σε περιβάλλον εσωτερικού χώρου.

Οι στόχοι της προτεινόμενης έρευνας περιλαμβάνουν τη μελέτη και σχεδίαση α) κεραιοσυστήματος για τη συγκομιδή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε περιβάλλον εξωτερικού χώρου και β) κεραιοσυστήματος για τη συγκομιδή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε περιβάλλον εσωτερικού χώρου από συστήματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Wi-Fi.

Έναρξη:
15 Απριλίου 2019
Περάτωση:
06 Ιουνίου 2023
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Σιώμος Νικόλαος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η μεταδιδακτορική αυτή έρευνα εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνικών μέτρησης
και αλγορίθμων ικανές να εφαρμοστούν για τη συνεχή παρακολούθηση των
προφίλ των αιωρούμενων σωματιδίων ανά είδος (π.χ. σκόνη, καπνός,
τέφρα), των αέριων ρύπων (π.χ. O3, NO2, HCHO) και των νεφών σε σχεδόν
πραγματικό χρόνο μέσω της συνεργίας οργάνων τηλεπισκόπησης, ώστε να
μπορούν να ανιχνευθούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συστατικών αυτών.

Έναρξη:
20 Μαΐου 2019
Περάτωση:
29 Ιουλίου 2022
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Συμεωνίδης Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Αντικείμενο της διατριβής είναι η σύνθεση νανοϋλικών ανόργανων φάσεων με πρώτες ύλες από παραπροϊόντα βιομηχανιών εξόρυξης ή μεταποίησης (π.χ. δολομιτικά μάρμαρα, ξυλεία, λευκόλιθοι, βαφεία, προσροφητικά) και η ενσωμάτωση τους σε προϊόντα υψηλής αξίας και καινοτομίας που θα απευθύνονται σε εφαρμογές καθαρισμού υδάτων και αερίων ρευμάτων καθώς και στην απευθείας διάθεση τους για μορφοποίηση ογκωδών κατασκευών.

Έναρξη:
09 Ιουλίου 2019
Περάτωση:
01 Οκτωβρίου 2021
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μούρτζιος Χρήστος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Η προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα, ευθυγραμμιζόμενη με την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας W.E.Η. (Wireless Energy Harvesting) συλλογής ενέργειας από μικροκυματική ακτινοβολία, θα εστιάσει στη σύνθεση ενός ή περισσότερων καινοτόμων κεραιοσυστημάτων συγκομιδής RF ενέργειας (”rectenna”), που θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με σκοπό τη χρήση τους για την τροφοδοσία χαμηλής κατανάλωσης ισχύος ασύρματων αισθητήρων. Η rectenna θα περιλαμβάνει πρωτότυπη κεραία, ανορθωτή και ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα προσαρμογής.

Έναρξη:
17 Φεβρουαρίου 2020
Περάτωση:
08 Μαρτίου 2024
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Βουδούρη Καλλιόπη-Άρτεμις

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη των αλληλεπιδράσεων των αερολυμάτων και των νεφών, πάνω από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και η μεταβολή τους παρουσία διαφορετικών ατμοσφαιρικών συνθηκών. Τα αποτελέσματα της έρευνας, μέσω της συνεργιστικής χρήσης επίγειων και δορυφορικων δεδομένων στοχεύουν  στην βέλτιστη αποτύπωση των ατμοσφαιρικών στρωματώσεων πάνω από την περιοχή μελέτης και της δημιουργίας και εξέλιξης των νεφών υπό την παρουσία συγκεκριμένων τύπων αιωρούμενων σωματιδίων.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.