Ειδικών Επιλογών

Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής
Πρόγραμμα Σπουδών 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΨΕ501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης

Μολοχίδης Αναστάσιος

Πετρίδου Ελένη

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες σχεδίασης, υλοποίησης ενός μαθήματος και αξιολόγησης της διδασκαλίας της Φυσικής.
•    Εποπτεία εννοιών - Εποπτική αντίληψη – Προσλαμβάνουσες παραστάσεις
•    Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας
•    Σχεδίαση Πλάνου Μαθήματος
•    Αξιολόγηση διδασκαλιών (παρουσιάσεων)
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα θέμα Φυσικής, το οποίο αναλύουν και παρουσιάζουν στους συμφοιτητές τους και ακολουθεί συζήτηση στην επιλογή εποπτικών μέσων και μεθόδων για την υποστήριξη της διδασκαλίας, σε θέματα σχεδιασμού και παρουσίασης εποπτικού υλικού και πειραμάτων, στη σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη σχεδίαση και υλοποίηση σχεδίου μαθήματος και στην ανάπτυξη Φύλλου εργασίας, στον αναστοχασμό, αυτό- και έτερο-αξιολόγηση.
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Η οικοδόμηση των εννοιών στη φυσική, Κωδικός Επιλογής: 31555, Συγγραφείς: LemeignanGerard, Weil-BaraisAnnick, ISBN: 9789607643445, Εκδόσεις: Τυπωθήτω
  • 2. Μονοπάτια της σκέψης στον κόσμο της Φυσικής, Κωδικός Επιλογής: 50658803, Συγγραφείς: Κουμαράς Παναγιώτης, ISBN: 9789600116809, Εκδόσεις: Gutenberg
  • 3. Πέντε εύκολα μαθήματα, Κωδικός Επιλογής: 12201, Συγγραφείς: KnightRandallD., ISBN: 9789605311933, Εκδόσεις: Δίαυλος

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.