Πληροφορίες Τομέα
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ρελέ Στερεάς Κατάστασης
Αντικείμενο

Η στερεά κατάσταση της ύλης αποτελεί το κύριο ερευνητικό πεδίο των μελών του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Τέτοια συστήματα αποτελούν τα μέταλλα, οι ημιαγωγοί και οι μονωτές, που ανάλογα με την ηλεκτρονιακή κατανομή εμφανίζουν πλήθος νέων ιδιότητων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν ευρύ φάσμα πειραματικών διεργασιών, θεωρητικών μελετών αλλά και εφαρμογών ιδιοτήτων και υλικών και συνοψίζονται στις εξής κατευθύνσεις:

1. Ηλεκτρικές Μετρήσεις - 2. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία - 3. Οπτική - 4. Φασματοσκοπία - 5. Θεωρητική Φυσικής Στερεάς Κατάστασης - 6. Εποπτικά Μέσα και Διδακτική της Φυσικής

 
" Φασματοσκοπία Στερεών
Χώροι

Tα γραφεία του προσωπικού του τομέα στεγάζονται στο υπόγειο (ανατολικά), ισόγειο (ανατολικά) και β΄ όροφο (ανατολικά).
Τα διδακτικά εργαστήρια βρίσκονται στο υπόγειο (ανατολικά και κέντρο), ενώ τα ερευνητικά εργαστήρια στο υπόγειο (ανατολικά και κέντρο) και στο ισόγειο (ανατολικά και κέντρο) του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών.Ερευνητική Δραστηριότητα
Πολυπλοκότητα και σύνθετα συστήματα στις Φυσικές Επιστήμες
Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός και Προσομοίωση Υλικών και Διατάξεων Μικρο – Νανο- Hλεκτρονικής
Ανάπτυξη και μελέτη λεπτών υμενίων και νανοϋλικών
Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός Υλικών και Προτύπων
Φασματοσκοπίες ακτίνων Χ με τη χρήση ακτινοβολίας Σύγχροτρον
Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FTIR) - Ορατού Υπεριώδους (UV/VIS)
Ατομιστικά πρότυπα και προσομοιώσεις κβαντικών τελειών και συρμάτων
Οπτική – Οπτική Επεξεργασία Πληροφοριών
Χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων με AC ηλεκτρικές μετρήσεις
Θερμική ανάλυση υλικών
Φασματοσκοπία Raman, IR, Απορρόφησης
Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Μελέτη της μικροδομής των υλικών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
Ιονική αγωγιμότητα - Συσσωρευτές ιόντων λιθίου
Ανάπτυξη και μελέτη φυσικών ιδιοτήτων μαγνητικών υλικών
Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης