ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο

Η στερεά κατάσταση της ύλης αποτελεί το κύριο ερευνητικό πεδίο των μελών του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Τέτοια συστήματα αποτελούν τα μέταλλα, οι ημιαγωγοί και οι μονωτές, που ανάλογα με την ηλεκτρονιακή κατανομή εμφανίζουν πλήθος νέων ιδιότητων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν ευρύ φάσμα πειραματικών διεργασιών, θεωρητικών μελετών αλλά και εφαρμογών ιδιοτήτων και υλικών.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.