Οδηγίες Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας

Το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας εμπεριέχεται σον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στον Οδηγό Σπουδών και πιο συγκεκριμένα δείτε το: "Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών" - "Πτυχιακή Εργασία" (Άρθρο 3, Παρ. 9) και το "Πλαίσιο φοίτησης"-"Το πλαίσιο εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας έχει ως εξής:" (Άρθρο 6, Παρ. 7). Άλλες οδηγίες και πρότυπα μορφοποίησης στον παρακάτω σύνδεσμο.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.