Σύμβουλος Σπουδών

Το τμήμα της Φυσικής στο πλαίσιο βελτίωσης του επιπέδου σπουδών του και συνάμα της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των προβλημάτων των φοιτητών του Τμήματος και ιδιαίτερα των νεοεισερχομένων, έχει ενεργοποιήσει τα τελευταία χρόνια τον θεσμό του Συμβούλου Σπουδών, στοχεύοντας αφενός μεν στην παροχή υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου προς τους προπτυχιακούς φοιτητές, αφετέρου δε στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητών του Τμήματος, ώστε να εμπεδωθεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και οικειότητας.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.