Κορμού

Κρυσταλλοδομή-Εργαστήριο Δομής των Υλικών
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΥ3204
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Βουρλιάς Γεώργιος

Πατσαλάς Παναγιώτης

Παπαϊωάννου Ευάγγελος

Γραβαλίδης Χριστόφορος

Ζορμπά Τριανταφυλλιά

Κασσαβέτης Σπύρος

Μάντζαρη Αλκυόνη

  • Θεωρητική εισαγωγή: Θεωρητική εισαγωγή κρυσταλλογραφικών εννοιών σε σύνδεση με τη χρήση ακτίνων Χ. Αναλύονται έννοιες χρήσιμες για την διεξαγωγή των προτεινόμενων πειραμάτων. Περίθλαση των ακτίνων Χ.
  • Πειραματική επαλήθευση της εξίσωσης ΒRAGG: Η πειραματική αυτή εργασία έχει σκοπό την εξοικείωση των ασκούμενων με τα όργανα παραγωγής και ανίχνευσης ακτίνων Χ και την πρακτική εφαρμογή των κλασικών κανόνων της Κρυσταλλοδομής σε μετρήσεις συγκεκριμένων μεγεθών σε εργαστηριακό χώρο.
  • Υπολογισμός κυψελίδας κυβικών κρυστάλλων: Εφαρμογές της Περίθλασης των ακτίνων Χ στον υπολογισμό του μεγέθους ατόμων και της κυψελίδας κυβικών κρυστάλλων. Παραδείγματα με διατομικές ιοντικές ενώσεις και μεταλλικές μονοατομικές. Χαρακτηρισμός Υλικών.
  • Πολυκρυσταλλικά υλικά (μέθοδος debye-scherrer): Ταυτοποιούνται φάσεις πολυκρυσταλλικών υλικών. Γίνεται δεικτοδότηση και υπολογισμός της σταθεράς κυψελίδας.
  • Αναγνώριση και διαχωρισμός κρυσταλλικών φάσεων - Μελέτη άμορφων υλικών με τη μέθοδο LAUE και BRAGG–BRENTANO: Γίνεται διαχωρισμός και δεικτοδότηση φάσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο ίδιο διάγραμμα ακτίνων Χ. Για τα άμορφα υλικά υπολογίζεται το μέγεθος των συσσωματώσεων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ, Κωδικός Επιλογής: 122090924, Συγγραφείς: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΖΕΠΕΡΗΣ, ISBN: 9786185393540, Εκδόσεις: ΓΙΑΧΟΥΔΗ

ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.