Γενικών Επιλογών

Μετεωρολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Τουρπάλη Κλεαρέτη

Ζάνης Πρόδρομος (Τμ. Γεωλογίας)

Ατμόσφαιρα, Ακτινοβολία, Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα, Στατική της ατμόσφαιρας, Φυσική των νεφών, Αέριες μάζες, Βαρομετρικά συστήματα, Γενική κυκλοφορία στην τροπόσφαιρα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ,Χ. ΣΑΧΣΑΜΑΝΟΓΛΟΥ, Τ. ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΖΗΤΗ
  • 2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ,Τ. ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Χ. ΣΑΧΣΑΜΑΝΟΓΛΟΥ, ΧΑΡΙΣ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.