Κορμού

Κύματα-Ρευστά-Θερμοδυναμική
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΥ3202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
5
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
7  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Κατσικίνη Μαρία

Κεχαγιάς Θωμάς

Βουρουτζής Νικόλαος

Γιώτη Μαρία

Λασκαράκης Αργύρης

Στόχος του μαθήματος: Η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της θερμοκρασίας και της θερμότητας, η ποιοτική θεμελίωση των ιδανικών αερίων και των πραγματικών αερίων και κυρίως η παρουσίαση των βασικών αξιωματικών νόμων της κλασσικής θερμοδυναμικής και η εφαρμογή τους στη μελέτη φυσικών συστημάτων εκτός των αερίων.

 

Εβδομαδιαία ανάπτυξη Ύλης

Κυματική

 • Κύματα σε ελαστικά μέσα: Βασικές έννοιες κύματος, παραγωγή κυματικής εξίσωσης, αρμονικά κύματα. Χαρακτηριστικά μηχανικών κυμάτων, ενέργεια κύματος. Προβλήματα.
 • Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Επαλληλία κυμάτων, ταχύτητα φάσεως και ομάδος. Στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα. Προβλήματα.
 • Ηχητικά κύματα: Παραγωγή ηχητικών κυμάτων, εφαρμογές. Προβλήματα.

Μηχανική των ρευστών

 • Ρευστά (αέρια και υγρά). Πίεση. Πυκνότητα. Ρευστά σε ισορροπία. Υδροστατική. Άνωση. Αρχή Pascal. Αρχή Αρχιμήδη. Προβλήματα.
 • Επιφανειακή τάση. Δυνάμεις συνεπαφής υγρού-στερεού. Τριχοειδή φαινόμενα. Ροή υγρών. Στρωτή ροή. Νόμος της συνέχειας. Νόμος Bernoulli. Τυρβώδης ροή. Ιξώδες. Προβλήματα.
 • Συνοπτικά για την παραμόρφωση στερεών. Προβλήματα.

Θερμότητα-Θερμοδυναμική

 • Σύστημα, περιβάλλον, καταστατικές μεταβλητές, ισορροπία και μεταβολή. Θερμοκρασία και μηδενικός νόμος, κλίμακες θερμοκρασιών και θερμομετρικές ιδιότητες. Προβλήματα.
 • Πρώτος νόμος: θερμότητα και έργο, θερμοχωρητικότητα και θερμιδομετρία, μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας. Ο 1ος νόμος σε συστήματα με άλλες από PVT μεταβλητές. Προβλήματα.
 • Νόμοι του ιδανικού αερίου εμπειρικά και με στοιχεία κινητικής θεωρίας. Πραγματικό αέριο. Μεταβολές του ιδανικού αερίου και κύκλοι, θερμικές μηχανές και απόδοση. Προβλήματα.
 • Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος, κύκλος Carnot, εντροπία, ανισότητα Clausius. Γενίκευση 2ου  νόμου. Απόδειξη των κλασσικών διατυπώσεων. Ισορροπία συστημάτων. Προβλήματα.

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. Θερμοδυναμική και Προχωρημένη Θερμοδυναμική, Κωδικός Επιλογής: 94645248, Συγγραφείς: Πολυζάκης Απόστολος, ISBN: 9786188359048, Εκδόσεις: Πολυζάκης Απόστολος & ΣΙΑ ΕΕ
 • 2. Θερμοδυναμική Συστημάτων σε Ισορροπία, Κωδικός Επιλογής: 50659183, Συγγραφείς: C.J.Adkins, ISBN: 9786188200913, Εκδόσεις: ΡΟΠΗ
 • 3. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Κωδικός Επιλογής: 41963469, Συγγραφείς: MARK W. ZEMANSKY, RICHARD M.DITTMAN, ISBN: 9789607258809, Εκδόσεις: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣΑ.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
 • 4. Φυσική:Βασικές αρχές, Κωδικός Επιλογής: 102075353, Συγγραφείς: Halliday David, Resnick Robert,WalkerJearl( Γενική επιστ.επιμ. ΣτυλιάρηςΕυστάθιος), ISBN: 9789600122343, Εκδόσεις: Gutenberg
 • 5. Φυσική. Εισαγωγή στη Μηχανική, Κωδικός Επιλογής: 22766907, Συγγραφείς: Κυριάκος Δημήτρης, Καρακώστας Θεόδωρος, ISBN: 9789604563340, Εκδόσεις: Ζήτη
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.