Κορμού

Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ι
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΥ2501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Ελευθεριάδης Χρήστος

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα

Κορδάς Κωνσταντίνος

Σαββίδης Ηλίας

Σαμψωνίδης Δημήτριος

Στούλος Στυλιανός

Τζαμαρίας Σπυρίδων

Κυρίτση Κωνσταντία

Τοπάλογλου Χρυσάνθη

  • Αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικά του απαριθμητή Geiger - Müller.
  • Αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικά του απαριθμητή σπινθηρισμών Nal(TI).
  • Φασματοσκοπία ακτινών γάμμα με απαριθμητή σπινθηρισμών.
  • Μελέτη του νόμου των ραδιενεργών διασπάσεων.
  • Σφάλματα στις πυρηνικές μετρήσεις.
  • Μελέτη της απορρόφησης των ακτινών γάμμα.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, X. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, X. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, COPY CITY PUBLISH
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.