Γενικών Επιλογών

Πιθανότητες - Στατιστική

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
MAΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Τζαμαρίας Σπυρίδων

Κοσμίδης Κοσμάς

Α. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Θεωρία συνόλων και αξιωματική εισαγωγή της έννοιας της πιθανότητας
 • Τυχαίες μεταβλητές
 • Συναρτήσεις κατανομής
 • Μέση τιμή
 • Διασπορά
 • Κατανομές Gauss, Maxwell-Boltzmann, Planck

Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 • Πληθυσμός και δείγμα
 • Δειγματική μέση τιμή
 • Δειγματική διασπορά
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης και εκτιμητική
 • Έλεγχος υποθέσεων και σημαντικότητας
 • Συντελεστής συσχετίσεως και μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
 • Δειγματοληπτική θεωρία της παλινδρομήσεως και της συσχετίσεως
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. Θεωρία πιθανοτήτων &στοιχεία στατιστικής ανάλυσης,Φιλιππάκης Μ.,2019, Τσότρας, ISBN: 978-618-5309-79-4
 • 2. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-561-0
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Introduction to Probability, J.L. Snell, McGraw-Hill
 • Probability Theory, L.L. Helms, W.H. Freeman
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.