Γενικών Επιλογών

Πιθανότητες - Στατιστική
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
MAΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Μελέτη Χαρίκλεια

Κοσμίδης Κοσμάς

Α. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Θεωρία συνόλων και αξιωματική εισαγωγή της έννοιας της πιθανότητας
 • Τυχαίες μεταβλητές
 • Συναρτήσεις κατανομής
 • Μέση τιμή
 • Διασπορά
 • Κατανομές Gauss, Maxwell-Boltzmann, Planck

Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 • Πληθυσμός και δείγμα
 • Δειγματική μέση τιμή
 • Δειγματική διασπορά
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης και εκτιμητική
 • Έλεγχος υποθέσεων και σημαντικότητας
 • Συντελεστής συσχετίσεως και μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
 • Δειγματοληπτική θεωρία της παλινδρομήσεως και της συσχετίσεως
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. Θεωρία πιθανοτήτων & στοιχεία στατιστικής ανάλυσης, Κωδικός Επιλογής: 86198781, Συγγραφείς: Φιλιππάκης Μ., ISBN: 9786185309794, Εκδόσεις: τσότρας
 • 2. Πιθανότητες και Στατιστική για Μηχανικούς, 2η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 112691973, Συγγραφείς: Μυλωνάς Νίκος - Παπαδόπουλος Βασίλειος, ISBN: 9789604189984, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.