Κορμού

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΤΥ4502
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Λαόπουλος Θεόδωρος

Νικολαΐδης Σπυρίδων

Σίσκος Στυλιανός

Γούδος Σωτήριος

Σιώζιος Κωνσταντίνος

Κωνσταντάκος Βασίλειος

Νούλης Θωμάς

Ανδρεάδου Αριάδνη

Μπαλτζής Κωνσταντίνος

Μπάμπας Δημήτριος

Νικολαΐδης Εμμανουήλ

Χαστάς Νίκος

  • Eισαγωγή στις μετρήσεις των επιδόσεων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
  • Κυκλώματα Διόδων.
  • Διακοπτικά κυκλώματα με Διπολικά Transistor επαφής (BJT).
  • Ενισχυτές με Διπολικά Transistors.
  • Γραμμικά και μη-γραμμικά κυκλώματα με τελεστικούς ενισχυτές (Ενισχυτές, Ενεργά Φίλτρα, Συγκριτές, Γεννήτριες Παλμών).
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Κ. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Σ. ΣΙΣΚΟΣ, 2009, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ISBN: 978-960-357-086-8
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.