Βασικών Επιλογών

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΕ202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

·     Εισαγωγή: Η αιτία των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων. Βιωσιμότητα και Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Περιβαλλοντική Φιλοσοφία και Ηθική. 

·     Ατμοσφαιρική Ρύπανση : Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Χρόνος παραμονής. Βιογεωχημικοί κύκλοι. Είδη ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ανθρακικές ενώσεις – Πηγές, Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες, Επιπτώσεις. Ενώσεις του Θείου– Πηγές, Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες, Επιπτώσεις. Ενώσεις του Αζώτου– Πηγές, Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες, Επιπτώσεις. Αιωρούμενα Σωματίδια– Πηγές, Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες, Επιπτώσεις.

·     Περιβαλλοντική Μετεωρολογία: Βασικές έννοιες θερμοδυναμικής και υδροστατικής. Βασικοί ορισμοί και έννοιες που σχετίζονται με την κατακόρυφη κίνηση.   Στατική ευστάθεια ξηρού αέρα. Ευστάθεια υγρού αέρα. Δυναμική ευστάθεια. Αναστροφές θερμοκρασίας. Ημερήσια πορεία ατμοσφαιρικής ευστάθειας. Ατμοσφαιρική ευστάθεια και διασπορά των ρύπων. Η επίδραση του ανέμου στα επίπεδα ρύπανσης. Τοπικά Συστήματα Κυκλοφορίας στην παράκτια ζώνη και η επίπτωση τους στην ποιότητα αέρα. 

·     Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα: Ορισμός του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Σημασία του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Γενικά χαρακτηριστικά. Διασπορά ρύπων στο ΑΟΣ. Ατμοσφαιρική τύρβη. Στατιστική περιγραφή της τύρβης.  Γενικά χαρακτηριστικά του στρώματος επιφανείας. Λογαριθμικός νόμος. Το ύψος του οριακού στρώματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ, 2017, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978 960-461-790-6
  • 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΤΕΚΑΚΗΣ, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461- 394-6
  • 3. Ατμοσφαιρική ρύπανση, Τύπος: Σύγγραμμα, Καραθανάσης Στ., 2006, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 960-418-096-7

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.