Κορμού

Ηλεκτρομαγνητισμός
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΥ5210
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
6
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
9
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος

Σαμαράς Θεόδωρος

  • Εξισώσεις του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου: Περιγράφονται στο πεδίο του χρόνου, σε διαφορική, και ολοκληρωτική μορφή οι εξισώσεις του Μaxwell και η εξίσωση συνέχειας του ηλεκτρικού φορτίου. Δίνεται έμφαση σε δυναμικά φαινόμενα που εξηγούν και περιγράφουν η τρίτη και τέταρτη εξίσωση του Maxwell (ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και ρεύμα μετατόπισης). Ορίζονται το αριθμητικό και το διανυσματικό δυναμικό και αναλύονται οι συνθήκες βαθμίδας. Υπολογίζεται η ενέργεια κατανομής φορτίων και ρευμάτων, η ενέργεια του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, το διάνυσμα Poynting και διατυπώνεται η εξίσωση διατήρησης της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας.
  • Επίλυση των εξισώσεων του Μaxwell στο πεδίο των συχνοτήτων και του χρόνου– Διάδοση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου: Υπολογίζεται η λύση των εξισώσεων του Μaxwell στο πεδίο των συχνοτήτων και του χρόνου: (α) επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, (β) Ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες της ύλης, (γ) Διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην ύλη και στο κενό, (δ) Συνοριακές συνθήκες, (ε) Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο χρονικά μεταβαλλόμενων φορτίων και ρευμάτων
  • Ηλεκτρομαγνητικά πεδία κινουμένων φορτίων: Υπολογίζεται η γενικευμένη λύση των εξισώσεων του Μaxwell που αφορά στα επιβραδυμένα δυναμικά. Η λύση εφαρμόζεται στην περίπτωση επιταχυνόμενου ή μη σημειακού φορτίου (δυναμικά Lienard-Wiechert). Περιγράφεται η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Έμφαση δίνεται στην πεπερασμένη ταχύτητα διάδοσης της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης.
  • Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στη θεωρία σχετικότητας: Αναφέρονται το αξίωμα διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου, το αναλλοίωτο της μορφής των εξισώσεων του Μaxwell και της κυματικής λύσης αυτών, οι μετασχηματισμοί της πυκνότητας φορτίου και ρεύματος, του αριθμητικού και διανυσματικού δυναμικού, των πεδίων κ.λ.π. Έμφαση δίνεται στη ενοποιημένη εικόνα της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, Κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΑΙΚ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ-ΧΛΙΧΛΙΑ, Ι. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, 2015, Copy City ΕΠΕ, ISBN: 978-960-9551-21-2
  • 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΜΟ), GRIFFITHS J. DAVID, 2012, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-381-4
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.