Γενικών Επιλογών

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΨΕ502
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης

Μολοχίδης Αναστάσιος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου διδακτικού σεναρίου ένταξης και χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (πειράματα συγχρονικής καταγραφής, video-μετρήσεις, ανάλυση δεδομένων και διεργασίες μοντελοποίησης).

 • Παραδοσιακές μορφές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Σύγχρονες μορφές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας : Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας         
 • Το Πείραμα στη Φυσική
  • πείραμα επίδειξης
  • συμβατικά πειράματα άσκησης (hands on)
  • πειράματα με υπολογιστή (MBL-VBL)
  • πειράματα σε υπολογιστή (προσομοιώσεις & Εικονικά Εργαστήρια)
  • πειράματα εξ’ αποστάσεως (remote experiments)
 • Σενάρια ένταξης και χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Παρουσιάσεις (PowerPoint – ιστοσελίδες)
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου – εκπαίδευση από απόσταση

Οι φοιτητές, μετά από μια αρχική εξοικείωση με τα απαιτούμενα λογισμικά, αναλαμβάνουν ένα θέμα Φυσικής και το αντιμετωπίζουν με πείραμα συγχρονικής καταγραφής (MBL) και video-μετρήσεις (VBL). Αναλύουν τα πειραματικά δεδομένα και μοντελοποιούν τα φαινόμενα (modeling).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών - 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Βασίλης Ι. Κόμης, 2019, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978 960-578- 057-9
 • 2. Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Τύπος: Σύγγραμμα, Σολομωνίδου Χριστίνα, 2006, Μεταίχμιο, ISBN: 978-960-455-046-3
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.