Γενικών Επιλογών

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΨΕ502
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου διδακτικού σεναρίου ένταξης και χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (πειράματα συγχρονικής καταγραφής, video-μετρήσεις, ανάλυση δεδομένων και διεργασίες μοντελοποίησης).

 • Παραδοσιακές μορφές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Σύγχρονες μορφές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας : Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας         
 • Το Πείραμα στη Φυσική
  • πείραμα επίδειξης
  • συμβατικά πειράματα άσκησης (hands on)
  • πειράματα με υπολογιστή (MBL-VBL)
  • πειράματα σε υπολογιστή (προσομοιώσεις & Εικονικά Εργαστήρια)
  • πειράματα εξ’ αποστάσεως (remote experiments)
 • Σενάρια ένταξης και χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Παρουσιάσεις (PowerPoint – ιστοσελίδες)
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου – εκπαίδευση από απόσταση

Οι φοιτητές, μετά από μια αρχική εξοικείωση με τα απαιτούμενα λογισμικά, αναλαμβάνουν ένα θέμα Φυσικής και το αντιμετωπίζουν με πείραμα συγχρονικής καταγραφής (MBL) και video-μετρήσεις (VBL). Αναλύουν τα πειραματικά δεδομένα και μοντελοποιούν τα φαινόμενα (modeling).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. Διδακτική και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ, Κωδικός Επιλογής: 68374254, Συγγραφείς: Ψυχάρης Σαράντος, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, ISBN: 9789604187065, Εκδόσεις: Τζιόλα
 • 2. Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών - 2η Έκδοση, Κωδικός Επιλογής: 86201075, Συγγραφείς: Βασίλης Ι. Κόμης, ISBN: 9789605780579, Εκδόσεις: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 • 3. ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, Κωδικός Επιλογής: 28015, Συγγραφείς: ΤΑΣΟΣ Α. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ, ISBN: 9789604613915, Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.