Γενικών Επιλογών

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΨΕ502
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης

Μολοχίδης Αναστάσιος

Πετρίδου Ελένη

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου διδακτικού σεναρίου ένταξης και χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (πειράματα συγχρονικής καταγραφής, video-μετρήσεις, ανάλυση δεδομένων και διεργασίες μοντελοποίησης).

 • Παραδοσιακές μορφές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Σύγχρονες μορφές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας : Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας         
 • Το Πείραμα στη Φυσική
  • πείραμα επίδειξης
  • συμβατικά πειράματα άσκησης (hands on)
  • πειράματα με υπολογιστή (MBL-VBL)
  • πειράματα σε υπολογιστή (προσομοιώσεις & Εικονικά Εργαστήρια)
  • πειράματα εξ’ αποστάσεως (remote experiments)
 • Σενάρια ένταξης και χρήσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Παρουσιάσεις (PowerPoint – ιστοσελίδες)
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου – εκπαίδευση από απόσταση

Οι φοιτητές, μετά από μια αρχική εξοικείωση με τα απαιτούμενα λογισμικά, αναλαμβάνουν ένα θέμα Φυσικής και το αντιμετωπίζουν με πείραμα συγχρονικής καταγραφής (MBL) και video-μετρήσεις (VBL). Αναλύουν τα πειραματικά δεδομένα και μοντελοποιούν τα φαινόμενα (modeling).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών - 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Βασίλης Ι. Κόμης, 2019, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978 960-578- 057-9
 • 2. Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Τύπος: Σύγγραμμα, Σολομωνίδου Χριστίνα, 2006, Μεταίχμιο, ISBN: 978-960-455-046-3
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.