Γενικών Επιλογών

Παραγωγή Ενέργειας από Πυρηνικές και Συμβατικές Πηγές
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕ202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Σαββίδης Ηλίας

Η κρίση στην ενέργεια, Συμβατικά καύσιμα: άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, Πυρηνική ενέργεια, Η ανάπτυξη των Πυρηνικών αντιδραστήρων στον κόσμο σήμερα, Ηλεκτρική ενέργεια από την πυρηνική σύντηξη, Άλλες πηγές ενέργειας, Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, Η επιλογή της οικονομικότερης πηγής ενέργειας, Παραγωγή και ζήτηση ενέργειας στο μέλλον, Οι συνέπειες της Ενεργειακής κρίσης στην ανάπτυξη του κόσμου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Πυρηνική Ενέργεια και Ορυκτά Καύσιμα, Κωδικός Επιλογής: 33133237, Συγγραφείς: Σαββίδης Ηλίας, ISBN: 9789609551090, Εκδόσεις: C.CityPublish
  • 2. Πυρηνική Ενέργεια και Τεχνολογικές Εφαρμογές, Κωδικός Επιλογής: 102117623, Συγγραφείς: Πολυζάκης Απόστολος, ISBN: 9786188496538, Εκδόσεις: Πολυζάκης Απόστολος & ΣΙΑ ΕΕ (PowerHeatCool)

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.