Γενικών Επιλογών

Παραγωγή Ενέργειας από Πυρηνικές και Συμβατικές Πηγές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕ202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Σαββίδης Ηλίας

Η κρίση στην ενέργεια, Συμβατικά καύσιμα: άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, Πυρηνική ενέργεια, Η ανάπτυξη των Πυρηνικών αντιδραστήρων στον κόσμο σήμερα, Ηλεκτρική ενέργεια από την πυρηνική σύντηξη, Άλλες πηγές ενέργειας, Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, Η επιλογή της οικονομικότερης πηγής ενέργειας, Παραγωγή και ζήτηση ενέργειας στο μέλλον, Οι συνέπειες της Ενεργειακής κρίσης στην ανάπτυξη του κόσμου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Πυρηνική Ενέργεια και Ορυκτά Καύσιμα,Σαββίδης Ηλίας, 2013, C.City Publish, ISBN: 978-960-9551-09-0
  • 2. Πυρηνική Ενέργεια και Τεχνολογικές Εφαρμογές,Πολυζάκης Απόστολος, 2019, Πολυζάκης Απόστολος ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-618-83590-8-6

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.