Κορμού

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΥΥ5201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5.5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Σαμαράς Θεόδωρος

Σιώζιος Κωνσταντίνος

Κωνσταντάκος Βασίλειος

Δομή του ηλεκτρονικού υπολογιστή: CPU, ALU, καταχωρητές, είδη μνήμης, διευθύνσεις και διευθυνσιοδότηση, στοιχεία δυαδικού και δεκαεξαδικού συστήματος

Ανάλυση προβλήματος διαγράμματα ροής, ψευδοκώδικας (δευτεροβάθμια εξίσωση, ταξινόμηση αριθμών, τυχερά παίγνια - μέθοδος Monte Carlo, εύρεση ριζών με τη μέθοδο της διχοτόμησης)

Πηγαίος κώδικας, μεταγλώττιση και σύνδεση, εκτελέσιμα προγράμματα, μεταβλητές και τύποι μεταβλητών, αλφαριθμητικές και λογικές εκφράσεις (τελεστές)

Έλεγχος ροής προγράμματος (διακλάδωση υπό συνθήκη, βρόχοι επανάληψης)

Ασκήσεις στον έλεγχο ροής προγράμματος

Συναρτήσεις μαθηματικές και διαχείρισης αλφαριθμητικών

Συναρτήσεις (κλήση με αντιγραφή/αναφορά, προεπιλεγμένες μεταβλητές, αναδρομική κλήση), εμβέλεια μεταβλητών (τοπικές/καθολικές), είσοδος/έξοδος σε αρχεία

Ασκήσεις στις συναρτήσεις

Συλλογές δεδομένων (πίνακες, δομές), δείκτες και δυναμική διαχείριση της μνήμης

Ασκήσεις με συλλογές δεδομένων

Θεωρία/Εξάσκηση: Μελέτη πλάγιας βολής       

Θεωρία/Εξάσκηση: Ελαστική κρούση στις δυο διαστάσεις

Θεωρία/Εξάσκηση: Διάδοση φωτονίων σε ημι-άπειρο μέσο

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Μαθαίνετε εύκολα C, Κωδικός Επιλογής: 68372112, Συγγραφείς: Καρολίδης Δημήτριος Α., ISBN: 9789609350341, Εκδόσεις: Άβακας
  • 2. Προγραμματίζοντας στη γλώσσα C με τη βοήθεια λυμένων παραδειγμάτων, Κωδικός Επιλογής: 122091556, Συγγραφείς: Κώστας Σιώζιος, ISBN: 9789603571445, Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
  • 3. C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Κωδικός Επιλογής: 122079784, Συγγραφείς: Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας, ISBN: 9786188676206, Εκδόσεις: Γ.Σ.Τσελίκης - Ν.Δ.Τσελίκας

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.