Γενικών Επιλογών

Τεχνολογία-Υλικά και Οικονομικό, Κοινωνικό Περιβάλλον
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
KOE601
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Κιοσέογλου Ιωσήφ

Κομνηνού Φιλομήλα

Βασικές έννοιες και φάσεις εξέλιξης τεχνολογίας, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και μοντέλα εξέλιξης, η πρόοδος της τεχνολογίας και η ανθρωπότητα, η τεχνολογία και τα υλικά, η Επιστήμη των Υλικών, οι κύριες φάσεις από την ανάπτυξη έως την παράγωγη νέου προϊόντος, βασική έρευνα και γνώση, οι σχέσεις της Έρευνα και Ανάπτυξη Ε&Α με τους χρήστες, βιομηχανία-πανεπιστήμια.

Τεχνολογία και ακαδημαϊκή έρευνα. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη, κριτήρια για τη διάκριση της Ε&Α από τις συναφείς δραστηριότητες, ο ορισμός του ερευνητή, βιομηχανία και γνώση, αλληλεπιδράσεις ακαδημαϊκού κόσμου και βιομηχανίας, σταδιοδρομία στην Ε&Α, ερευνητική κατάρτιση, εταιρείες έντασης γνώσης- τεχνοβλαστοί.

Πνευματική ιδιοκτησία, πιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας. Ιστορική Ανάδρομη, λόγοι κατοχύρωσης της πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διπλώματα προστασίας, διεθνές πλαίσιο και οργανισμοί, ο ρόλος των πατέντων στην ενίσχυση της καινοτομίας και οι αρνητικές επιπτώσεις, διαδικασίες απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, προτυποποίηση, πιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας, πρότυπα ΙSO.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.