Βασικών Επιλογών

Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΤΕ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Λαόπουλος Θεόδωρος

Ενισχυτικές συνδεσμολογίες με διπολικά τρανζίστορ (BJTs), Πόλωση και σταθερότητα ενισχυτών με BJTs, Κυκλώματα πηγών ρεύματος και τάσεων αναφοράς, Ενισχυτές συνεχούς ζεύξης, Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.), Κυκλώματα με Τ.Ε., Βασικές τεχνολογίες σχεδίασης κυκλωμάτων με BJTs (TTL, ECL).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, 10Η ΈΚΔΟΣΗ,BOYLESTAD R.NASHELSKY L.
  • 2. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Τόμος Β, 7η Έκδοση,Τόμος: Β, Sedra Adel, Smith Kenneth, 2017, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-491-108-0
  • 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ,BEHZAD RAZAVI, 2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-850-7
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Microelectronics Circuits, S. Sedra and K. Smith

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.