Βασικών Επιλογών

Διδακτική της Φυσικής
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΨE401
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
  • ΤΥΠΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, Κ. ΡΑΒΑΝΗΣ, 2006, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,
  • ISBN: 978-960-578-020-3
  • 2. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΥΠΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, ΧΑΛΚΙΑ
  • ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ, 2011, Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε., ISBN: 978-960-16-4308-3

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.