Γενικών Επιλογών

Θέματα Πυρηνικής θεωρίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕ101
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Γαϊτάνος Θεόδωρος

Πρότυπο υγρής σταγόνας. Ημιεμπειρικός τύπος μάζας. Κορεσμός πυρηνικών δυνάμεων. Βασικές αρχές πυρηνικής σκέδασης. Τ-πίνακας, σκέδαση ηλεκτρονίων από πυρήνες, κατανομές πυρηνικής ύλης, πυρηνικού φορτίου. Ηλεκτρομαγνητικές ροπές και μεταπτώσεις. Συλλογικές πυρηνικές διεγέρσεις στο πρότυπο υγρής σταγόνας: Δονήσεις, περιστροφές, πυρηνική σχάση. Βασικές ιδέες για την πυρηνική αλληλεπίδραση. Δευτέριο. Η ιδέα της ενεργού πυρηνικής αλληλεπίδρασης στο εσωτερικό των πυρήνων. Πυρηνικά πρότυπα: Αερίου Φέρμι, Φλοιών, μέσου πεδίου. Συσχετίσεις ζεύγους. Προσέγγιση BCS. Πρότυπο RPA και συλλογικές δονήσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Σύγχρονη Σωματιδιακή Φυσική., Τύπος: Σύγγραμμα, Μάρκ Τόμσον - Mark Thomson, 2020, Ροπή, ISBN: 978-618-5289 46-1
  • 2. Εισαγωγή στην πυρηνική φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Cottingham W. N., Greenwood D. A., 2002, Τυπωθήτω, ISBN: 978-960-7643-18-6
  • 3.Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Krane Kenneth,επιμ.Κόκκορης Μιχαήλ, Μερτζιμέκης Θεόδωρος, Πατρώνης Νικόλαος, Στούλος Στυλιανός, 2021, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-2247-3

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.