Γενικών Επιλογών

Φυσικοχημεία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΧΜΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Γιαννακουδάκης Παναγιώτης (Τμ. Χημείας)

Σαζού Δήμητρα (Τμ. Χημείας)

Σωτηρόπουλος Σωτήριος (Τμ. Χημείας)

Τσιπλακίδης Δημήτριος (Τμ. Χημείας)

Θερμοδυναμικές σχέσεις αγώγιμων φάσεων. Γενικές ιδιότητες ηλεκτρολυτικών αγωγών, θεωρίες των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων. Ηλεκτρισμένες διεπιφάνειες. θερμοδυναμική ανάλυση γαλβανικών στοιχείων και ημιστοιχείων. Κατηγορίες ημιστοιχείων. Φαινόμενα μεταφοράς σε ηλεκτρολυτικά Συστήματα. Τεχνολογικές εφαρμογές της ηλεκτροχημείας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Ηλεκτροχημεία, Μουμτζής Ιωάννης Α., Σαζού Δήμητρα Π., 1997, Ζήτη, ISBN: 960-431-129-8
  • 2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 1992, ΓΙΑΧΟΥΔΗ, ISBN: 978-618-5092-55-9

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.