Βασικών Επιλογών

Πυρηνική Φυσική
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

·         Από τα στοιχειώδη σωμάτια στους πυρήνες: Μερικές βασικές έννοιες

·         Πυρηνικά πρότυπα και πυρηνικές δυνάμεις

·         Πυρηνικές αντιδράσεις. Η κατανόηση των μηχανισμών των πυρηνικών αντιδράσεων είναι ο δρόμος για την βαθύτερη κατανόηση της πυρηνικής ύλης.

·         Φυσική νετρονίων

·         Πυρηνοσύνθεση - η δημιουργία των στοιχείων στο Σύμπαν. Μηχανισμοί δημιουργίας των διαφόρων ισοτόπων στο πρώιμο Σύμπαν (αρχέγονη πυρηνοσύνθεση) - Δημιουργία στοιχείων στο εσωτερικό των άστρων.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, COPY CITY

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.