Κορμού

Ανάλυση Ι
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΥ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
10
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
7.5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Πλειώνης Μανώλης

Τσάγκας Χρήστος

Παπαδόπουλος Παντελής

Οικονόμου Βασίλειος

Πραγματικές Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής– Διανυσματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής – Όρια και Συνέχεια – Αντίστροφες και Υπερβατικές συναρτήσεις.

Παράγωγοι, Βασικά θεωρήματα και γεωμετρική ερμηνεία, Παράγωγος Διανύσματος - Διαφορικά και γραμμικές προσεγγίσεις, Εφαρμογές παραγώγων – Ακρότατα και ασύμπτωτες.

Σειρές Taylor και Maclaurin, Βασικές Ακολουθίες και σύγκλιση.

Ολοκλήρωση συναρτήσεων – Τεχνικές.

Ορισμένα και Γενικευμένα ολοκληρώματα – Εφαρμογές (Εμβαδά μεταξύ επίπεδων καμπύλων, μέση τιμή).

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. THOMAS ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, [GEORGE B. THOMAS], JR., JOEL HASS, CHRISTOPHER HEIL, MAURICE D. WEIR, 2018, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-515-3
  • 2. ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ, 2016, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, ISBN: 978-960-602-116-9
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.