Κορμού

Ανάλυση Ι
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΥ1201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
5
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
7.5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Πλειώνης Μανώλης

Στεργιούλας Νικόλαος

Παπαδόπουλος Παντελής

Οικονόμου Βασίλειος

Πραγματικές Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής– Διανυσματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής – Όρια και Συνέχεια – Αντίστροφες και Υπερβατικές συναρτήσεις.

Παράγωγοι, Βασικά θεωρήματα και γεωμετρική ερμηνεία, Παράγωγος Διανύσματος - Διαφορικά και γραμμικές προσεγγίσεις, Εφαρμογές παραγώγων – Ακρότατα και ασύμπτωτες.

Σειρές Taylor και Maclaurin, Βασικές Ακολουθίες και σύγκλιση.

Ολοκλήρωση συναρτήσεων – Τεχνικές.

Ορισμένα και Γενικευμένα ολοκληρώματα – Εφαρμογές (Εμβαδά μεταξύ επίπεδων καμπύλων, μέση τιμή).

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Απειροστικόςλογισμός, Κωδικός Επιλογής: 77109719, Συγγραφείς: Briggs William, Cochran Lyle, Gillett Bernard, ISBN: 9789605862343, Εκδόσεις: Κριτική
  • 2. Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Αλγεβρας, Κωδικός Επιλογής: 68403105, Συγγραφείς: Φιλιππάκης Μ., ISBN: 9786185066826, Εκδόσεις: τσότρας
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.