Γενικών Επιλογών

Γεωμετρική Οπτική - Εφαρμογές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΕ207
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Αρβανιτίδης Ιωάννης

Οπτικές ακτίνες και μέτωπα κύματος. Αρχή Fermat. Ανάκλαση - επίπεδα και σφαιρικά κάτοπτρα. Διάθλαση. Πρίσματα - Ανάλυση του φωτός. Σφαιρικά δίοπτρα. Φακοί - σφάλματα φακών. Διαφράγματα. Οπτικά Όργανα. Μικροσκόπια, Τηλεσκόπια κλπ. Διακριτική ικανότητα οπτικών οργάνων. Φακοί Μικροσκοπίων. Φωτογραφία (ασπρόμαυρη - έγχρωμη). Φωτοευαίσθητα υλικά καταγραφής. Φυσιολογική οπτική το μάτι. Ασθένειες και Διορθώσεις. Εφαρμογές Laser στο μάτι. Φακοί επαφής. Φωτομετρία - Ακτινομετρία - Εφαρμογές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ,ΣΠΥΡΙΔΕΛΗΣ Ι.,ΚΑΜΠΑΣ Κ., 1990, ΓΙΑΧΟΥΔΗ, ISBN:978-618-5092-25-2
  • 2. Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική,Τόμος: Β ΤΟΜΟΣ, Young H., Freedman R., 2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ISBN: 978-960-02-3536-4
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • E. Hecht "Optics" Addison - Wesley Publ. Co. 1987.
  • M. Klein, T. Furtak "Optics J. Wiley and Sons 1986.
  • F. Pedrotti, L. Pedrotti "Introduction to optics" Prentice - Hall, Inc 1993
  • F. Jenkins, H. White "Fundametal of optics" McGrow - Hill 1976.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.