Γενικών Επιλογών

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΤΕ502
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Γούδος Σωτήριος

  • Εντολές Ελέγχου δικτύων, 3 ώρες.
  • Δομή του Διαδικτύου, 3 ώρες.
  • Ανάλυση Πακέτων σε Δίκτυα, 6 ώρες.
  • Ανάλυση Λειτουργίας Δικτύου με χρήση αναλυτή πρωτοκόλλων, 5 ώρες.
  • Μελέτη των επιδόσεων ενός οικιακού δικτύου, 4 ώρες.
  • Προσομοίωση Λειτουργίας Ασύρματων Τοπικών Δικτύων, 6 ώρες.
  • Προσομοίωση Λειτουργίας Ασύρματων Δικτύων Υποδομής, 6 ώρες.
  • Προσομοίωση σεναρίου προστασίας δικτύων, 6 ώρες.

Στο μάθημα θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό ανοικτού κώδικα και δωρεάν λογισμικό που διατίθεται για ακαδημαϊκή χρήση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-056-7

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.