Γενικών Επιλογών

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΤΕ502
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
 • Εντολές Ελέγχου δικτύων, 3 ώρες.
 • Δομή του Διαδικτύου, 3 ώρες.
 • Ανάλυση Πακέτων σε Δίκτυα, 6 ώρες.
 • Ανάλυση Λειτουργίας Δικτύου με χρήση αναλυτή πρωτοκόλλων, 5 ώρες.
 • Μελέτη των επιδόσεων ενός οικιακού δικτύου, 4 ώρες.
 • Προσομοίωση Λειτουργίας Ασύρματων Τοπικών Δικτύων, 6 ώρες.
 • Προσομοίωση Λειτουργίας Ασύρματων Δικτύων Υποδομής, 6 ώρες.
 • Προσομοίωση σεναρίου προστασίας δικτύων, 6 ώρες.

Στο μάθημα θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό ανοικτού κώδικα και δωρεάν λογισμικό που διατίθεται για ακαδημαϊκή χρήση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Καραγιαννίδης Γεώργιος, Παππή Κοραλία, 2017, Τζιόλα, ISBN: 978-960- 418-675-4
 • 2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, EMAD ABOELELA, 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978 960-461- 387-8
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ, 2016,ISBN: 978-960-603-056-7
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.