Ειδικών Επιλογών

Κβαντομηχανική ΙΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΕ205
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Πέτκου Αναστάσιος

· Πρόσθεση Στροφορμών

· Θεωρία Διαταραχών μη εκφυλισμένη και εκφυλισμένη

· Πραγματικό άτομο Υδρογόνου

· Θεωρία Σκέδασης. Ανάλυση μερικών κυμάτων. Πίνακας S. Οπτικό θεώρημα. Συναρτήσεις Green προσέγγιση Born.

· Εικόνα αλληλεπίδρασης, τελεστής χρονικής εξέλιξης.

· Χρονοεξαρτημένη Θεωρία Διαταραχών. Κβαντικές μεταπτώσεις κανόνας Fermi. Ραδιενεργός διάσπαση.

· Η εξίσωση Schroedinger σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Κβαντικό φαινόμενο Hall.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, LEADER BOOKS
  • 2. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, STEPHEN GASIOROWICZ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.