Βασικών Επιλογών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣΥ01
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Το μάθημα "Θέματα Τηλεπικοινωνιών" είναι μάθημα επιλογής που διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με εβδομαδιαίες τρίωρες διαλέξεις που περιλαμβάνουν διδασκαλία της θεωρίας και φροντιστηριακές ασκήσεις.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  Φασματική Ανάλυση

  • Διαμόρφωσης Πλάτους
  • Διαμόρφωσης Συχνότητας
  • Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό
  • Ψηφιακής Διαμόρφωσης
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.