Γενικών Επιλογών

Κοσμική Ακτινοβολία
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Ελευθεριάδης Χρήστος

 • Ανακάλυψη των κοσμικών ακτίνων.
 • Επίδραση του γεωμαγνητικού πεδίου και της ηλιακής δραστηριότητας στην κοσμική ακτινοβολία.
 • Φάσμα και σύσταση της πρωτογενούς κοσμικής ακτινοβολίας.
 • Αλληλεπίδραση ενεργειακών σωματιδίων με την ύλη. Ακτινοβολία Cherenkov.
 • Δευτερογενής κοσμική ακτινοβολία.
 • Εκτεταμένοι ατμοσφαιρικοί καταιγισμοί σωματιδίων.
 • Διάδοση των κοσμικών ακτίνων στο Γαλαξία.
 • Κοσμικά ρολόγια.
 • Προέλευση και επιτάχυνση των κοσμικών ακτίνων.
 • Υπέρ-υψηλές ενέργειες και όριο GZK.
 • Αναλαμπές ακτίνων γάμμα.
 • Σκοτεινή ύλη και μέθοδοι ανίχνευσής της.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, 2012, COPY CITY, ISBN: 978-960-9551-06-9
 • 2. Κοσμική Ακτινοβολία, Τύπος: Σύγγραμμα, Μαυρομιχαλάκη - Χριστοπούλου Ελένη, 2009, Συμμετρία, ISBN: 978-960-266-251-9
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Longair M., "High Energy Astrophysics", Vol. 1 & 2, Cambridge Univ.Press, 1997
 • Friedlander M., "A thin cosmic rain", Harvard University Press, 2000
 • Rossi B., "Cosmic Rays", McGraw-Hill, Inc, 1964· Particle Data Group, "Review of Particle Physics", The European Physical Journal C15,1, 2000
 • Perkins D., "Introduction to High Energy Physics"., 3rd ed., Adisson-Wesley Publ. Comp. Inc., 1987
 • Riordan M., Schramm D., "The shadows of creation", Oxford Univ.Press, 1991
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.