Γενικών Επιλογών

Κοσμική Ακτινοβολία
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Ελευθεριάδης Χρήστος

 • Ανακάλυψη των κοσμικών ακτίνων.
 • Επίδραση του γεωμαγνητικού πεδίου και της ηλιακής δραστηριότητας στην κοσμική ακτινοβολία.
 • Φάσμα και σύσταση της πρωτογενούς κοσμικής ακτινοβολίας.
 • Αλληλεπίδραση ενεργειακών σωματιδίων με την ύλη. Ακτινοβολία Cherenkov.
 • Δευτερογενής κοσμική ακτινοβολία.
 • Εκτεταμένοι ατμοσφαιρικοί καταιγισμοί σωματιδίων.
 • Διάδοση των κοσμικών ακτίνων στο Γαλαξία.
 • Κοσμικά ρολόγια.
 • Προέλευση και επιτάχυνση των κοσμικών ακτίνων.
 • Υπέρ-υψηλές ενέργειες και όριο GZK.
 • Αναλαμπές ακτίνων γάμμα.
 • Σκοτεινή ύλη και μέθοδοι ανίχνευσής της.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ, Κωδικός Επιλογής: 22866991, Συγγραφείς: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, ISBN: 9789609551069, Εκδόσεις: COPYCITY
 • 2. Κοσμική Ακτινοβολία, Κωδικός Επιλογής: 45309, Συγγραφείς: Μαυρομιχαλάκη - Χριστοπούλου Ελένη, ISBN: 9789602662519, Εκδόσεις: Συμμετρία
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.