Κορμού

Ανάλυση ΙΙ
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΥ1203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Τσάγκας Χρήστος

Κοσμίδης Κοσμάς

Οικονόμου Βασίλειος

Συναρτήσεις 2 μεταβλητών – όρια, συνέχεια

Μερική παράγωγος - σύνθετες συναρτήσεις και ολική παράγωγος – Διαφορικό

Πεπλεγμένες συναρτήσεις - Επιφάνειες 2ου βαθμού - ορισμοί και περιγραφή (περιληπτικά)

Σειρές δύο μεταβλητών

Γενίκευση εννοιών σε Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών

Διανυσματικές Συναρτήσεις – Κλίση, απόκλιση, Περιστροφή - Παράγωγος κατά διεύθυνση

Δειγματοχώροι - γεγονότα - αξιώματα της Πιθανότητας, Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές (Κανονική, Διωνυμική, Poisson)

Στοιχεία θεωρίας δειγματοληψίας και στατιστικές εκτιμήσεις

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Διαφορικός λογισμός πολλών μεταβλητών, Κωδικός Επιλογής: 18549062, Συγγραφείς: Βλάχος Λουκάς, ISBN: 9789604181575, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ
  • 2. Εισαγωγή στο διαφορικό λογισμό συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Κωδικός Επιλογής: 11270, Συγγραφείς: Καρανικόλας Νικόλαος Δ., ISBN: 9789604562633, Εκδόσεις: Ζήτη
  • 3. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Κωδικός Επιλογής: 22766838, Συγγραφείς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ, ISBN: 9789606706189, Εκδόσεις: Εκδόσεις "σοφία"
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.