Κορμού

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΥ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Τσάγκας Χρήστος

Κοσμίδης Κοσμάς

Οικονόμου Βασίλειος

Συναρτήσεις 2 μεταβλητών – όρια, συνέχεια

Μερική παράγωγος - σύνθετες συναρτήσεις και ολική παράγωγος – Διαφορικό

Πεπλεγμένες συναρτήσεις - Επιφάνειες 2ου βαθμού - ορισμοί και περιγραφή (περιληπτικά)

Σειρές δύο μεταβλητών

Γενίκευση εννοιών σε Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών

Διανυσματικές Συναρτήσεις – Κλίση, απόκλιση, Περιστροφή - Παράγωγος κατά διεύθυνση

Δειγματοχώροι - γεγονότα - αξιώματα της Πιθανότητας, Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές (Κανονική, Διωνυμική, Poisson)

Στοιχεία θεωρίας δειγματοληψίας και στατιστικές εκτιμήσεις

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ, 2012, Εκδόσεις "σοφία", ISBN: 978-960-6706-18-9
  • 2. Εισαγωγή στο διαφορικό λογισμό συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Καρανικόλας Νικόλαος Δ., 2010, Ζήτη, ISBN: 978-960-456-263-3
  • 3. Διαφορικός λογισμός πολλών μεταβλητών, Βλάχος Λουκάς, 2008, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-157-5
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.