Γενικών Επιλογών

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
 • Εισαγωγικά στοιχεία για τις ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές ενέργειας: Ενεργειακά αποθέματα. Ενεργειακός σχεδιασμός. Διαχείριση και αποθήκευση ενέργειας.
 • Στοιχεία καυσίμου – θερμαντλίες. Επιπτώσεις των συμβατικών πηγών ενέργειας στην ποιότητα του αέρα και το κλίμα.
 • Ηλιακή Ενέργεια: Θεωρητικά στοιχεία από τη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας. Χωρικές και χρονικές μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας. Μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Εκτίμηση του ηλιακού δυναμικού σε οριζόντιο, κεκλιμένο επίπεδο και περιστρεφόμενο επίπεδο. Ασκήσεις.
 • Συστήματα συλλογής και μετατροπής της ηλιακής ενέργειας. Άμεση μετατροπή σε θερμότητα. Εφαρμογές. Ασκήσεις.
 • Θέρμανση χώρων. Συμπυκνωτές. Μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε άλλες μορφές ενέργειας. Ασκήσεις.
 • Αιολική Ενέργεια: Θεωρητική μελέτη: δυνάμεις, ισχύς, απόδοση, χωρικές και χρονικές μεταβολές του ανέμου.
 • Ανεμογεννήτριες: ιδανική και πραγματική έλικα. Ασκήσεις.
 • Παραγωγή ισχύος από ανεμογεννήτριες. Εκτίμηση της ταχύτητας του ανέμου καθ’ ύψος,
 • Εκτίμηση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής. Στατιστική ανάλυση ανέμου. Αιολικά πάρκα.
 • Άλλες ανανεώσιμες πηγές (Γεωθερμία, παλίρροιες, κύματα, βιομάζα).
 • Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στην Ελλάδα. Εφαρμογές και προοπτικές. Ασκήσεις από όλες τις ενότητες.
 • Επανάληψη

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Δίδονται σημειώσεις

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.