Γενικών Επιλογών

Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΨΕ501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης

Μολοχίδης Αναστάσιος

Πετρίδου Ελένη

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες σχεδίασης, υλοποίησης ενός μαθήματος και αξιολόγησης της διδασκαλίας της Φυσικής.

  • Εποπτεία εννοιών - Εποπτική αντίληψη – Προσλαμβάνουσες παραστάσεις
  • Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας
  • Σχεδίαση Πλάνου Μαθήματος
  • Αξιολόγηση διδασκαλιών (παρουσιάσεων)

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα θέμα Φυσικής, το οποίο αναλύουν και παρουσιάζουν στους συμφοιτητές τους και ακολουθεί συζήτηση στην επιλογή εποπτικών μέσων και μεθόδων για την υποστήριξη της διδασκαλίας, σε θέματα σχεδιασμού και παρουσίασης εποπτικού υλικού και πειραμάτων, στη σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη σχεδίαση και υλοποίηση σχεδίου μαθήματος και στην ανάπτυξη Φύλλου εργασίας, στον αναστοχασμό, αυτό- και έτερο-αξιολόγηση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΤΥΠΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, LEMEIGNAN GERARD, WEIL-BARAIS ANNICK, 1997, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, ISBN: 978- 960-7643-44-5
  • 2. ΠΕΝΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΤΥΠΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, KNIGHT RANDALL D., 2007, ΔΙΑΥΛΟΣ, ISBN: 978-960-531-193-3
  • 3. ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 2015, GUTENBERG, ISBN: 978-960-01-1680 9
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.