Γενικών Επιλογών

Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΦΦ01
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Κορδάς Κωνσταντίνος

Τζαμαρίας Σπυρίδων

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.