Γενικών Επιλογών

Ερευνητική Μελέτη-επιστημονική αναφορά
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
8
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει φοιτήτριες και φοιτητές, σε κάθε επίπεδο της επιστημονικής τους εξειδίκευσης, να ενταχθούν στην ερευνητική μεθοδολογία με πρακτικό και χρηστικό τρόπο. Μέσω του μαθήματος, θα μπορούν να οργανώσουν και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τον χρόνο ενασχόλησής τους με  επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με δεδομένα, τα οποία χρειάζονται ερμηνείες, υπολογισμούς και επεξεργασίες. Επίσης, θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εκάστοτε δεδομένων σε μορφή αναφοράς, στο πλαίσιο εκπόνησης μιας πτυχιακής  εργασίας ή/και μιας διαδικασίας δημοσιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μορφή παρουσίασης σε συνέδριο ή σε μορφή δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό.

Ο όρος επιστημονική αναφορά αντιστοιχεί σε μια ολοκληρωμένη γραπτή εργασία ή σε μια προφορική παρουσίαση πάνω σε ένα ειδικό αντικείμενο. Περιλαμβάνει την περιγραφή του αντικειμένου, διαδικασίες μετρήσεων αλλά και αποτελέσματα που έχουν προκύψει μετά από κάποια μορφή επεξεργασίας ή/και υπολογισμών και οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Η επιστημονική αναφορά είναι το αποτέλεσμα μιας ερευνητικής μελέτης. Πίσω από μια επιστημονική αναφορά υπάρχει η απάντηση σε ένα ερώτημα ή η λύση σε ένα πρόβλημα που μπορούν να δοθούν μόνο μετά από μια ερευνητική διαδικασία που θα πάρει τη μορφή επιστημονικής εργασίας. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας μιας επιστημονικής αναφοράς καθορίζονται κυρίως από την επιλογή της ερευνητικής μεθοδολογίας, δηλαδή της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί στην επίλυση του προβλήματος, ξεκινώντας από τη διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος και καταλήγοντας στην εξεύρεση της λύσης. Μια επιστημονική αναφορά-εργασία έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας: λογική οργάνωση και παρουσίαση των ιδεών και των νοημάτων, εμβάθυνση στο θέμα, ακρίβεια και ορθότητα, πρωτοτυπία, τεκμηρίωση, τυπική δομή και μορφοποίηση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο Συγγραφείς: Gray David, Πρόδρομος Χατζόγλου, Δελιάς Παύλος (επιμέλεια) Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77106783, 4η έκδοση, 2018, ISBN: 9789604187874, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
  • 2.Η Τέχνη και οι τεχνικές μιας επιστημονικής αναφοράς, Συγγραφέας: Αγγελακέρης Μαυροειδής, 2η έκδοση, 2018, SBN: 978-960-6789-23-6, Εκδόσεις ΆΒΑΚΑΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.