Βασικών Επιλογών

Αστροφυσική

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΑΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Στεργιούλας Νικόλαος

Παππάς Γεώργιος

Σύντομη εισαγωγή στην θεωρία των βαρυτικών ρευστών και των μελανών σωμάτων. Δημιουργία αστέρων από μεσοαστρικά νέφη. Αστέρες σε υδροδυναμική/υδροστατική ισορροπία. Αστρικοί άνεμοι και αστρικοί πίδακες. Αστρική εξέλιξη, δίσκοι προσαύξησης, τελικές καταστάσεις αστέρων, εκφυλισμένη ύλη. Λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων και μελανές οπές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, Ν. ΣΠΥΡΟΥ, ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ
  • 2. ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ,ΤΟΜΟΣ II, ΓΑΛΑΞΙΕΣ- ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, F.H. SHU, ΙΤΕ/ΠΑΝ. ΕΚΔ. ΚΡΗΤΗΣ
  • 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ, ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ Κ., 2014, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ISBN: 978-960-02-3058-1

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.