Βασικών Επιλογών

Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΕ204
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Βουγιατζής Γεώργιος

Ζερβάκη Φωτεινή

· Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα – Αναλυτικές και Αριθμητικές διαδικασίες – Το λογισμικό Mathematica

· Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων αναλυτικά και αριθμητικά - Επίλυση με Mathematica

· Γενικές Έννοιες των Δυναμικών Συστημάτων – Τροχιές , Φασικός Χώρος

· Διατηρητικά Δυναμικά συστήματα Ενός βαθμού Ελευθερίας

· Αυτόνομα Γραμμικά Συστήματα Δύο Διαστάσεων

· Αυτόνομα Μη Γραμμικά Συστήματα Δύο Διαστάσεων

· Διακλαδώσεις – Οριακοί κύκλοι

· Εφαρμογές

· Μη αυτόνομα συστήματα Ενός βαθμού ελευθερίας – Ταλαντωτές

· Περιοδικές, ημιπεριοδικές και χαοτικές ταλαντώσεις

· Οριακοί κύκλοι και παράξενος ελκυστής στην εξίσωση Duffing

· Διακριτές δυναμικές απεικονίσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ,Α.ΜΠΟΥΝΤΗΣ, 1997, Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, ISBN: 960-7258-25-8
  • 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ, 2016,ISBN: 978-960-603-103-8

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.