Κορμού

Αστρονομία - Αστροφυσική
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΑΥ1201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Στεργιούλας Νικόλαος

Τσιγάνης Κλεομένης

Παπαδόπουλος Παντελής

Παππάς Γεώργιος

 • Βασικές έννοιες αστρονομία – Συστήματα συντεταγμένων και χρόνος
 • Αποστάσεις αστέρων
 • Αστρική φωτομετρία-Αστρικά μεγέθη-Δείκτες χρώματος
 • Σχηματισμός και ένταση φασματικών γραμμών- Φασματική ταξινόμηση
 • Ήλιος
 • Οι πλανήτες και οι δορυφόροι
 • Μικροί πλανήτες - Κομήτες
 • Αστρική εξέλιξη
 • Διπλοί αστέρες
 • Μεταβλητοί αστέρες
 • Σμήνη και εξέλιξη Γαλαξιών
 • Στοιχεία Κοσμολογίας
 • Προβλήματα και Επανάληψη
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Ι, Τόμος: Ι, SHU FRANK, 2009, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-7309-16-7,
 • 2. Εισαγωγή στη σύγχρονη αστρονομία, Χ.Βάρβογλης, Ι.Σειραδάκης, 2010, ΑΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ, ISBN: 960-7013-21-2
 • 3. Εισαγωγή στην αστροφυσική, Αλυσσανδράκης Κ., 2014, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ISBN: 978-960-02-3058-1
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Μπάνου Γ.Ι.: Γενική Αστρονομία, Ιωάννινα, 1985
 • Harwit M.: Astrophysical Concepts, John Willey, New York, 1973
 • Pasachoff J.M.: Contemporary astronomy, International Thomson Publishing, 1988
 • Freedman R.A., Kaufmann W.J. III: Universe, W.H. Freeman, 2001

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.