Κορμού

Φυσική Στερεάς Κατάστασης
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΥ3201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Παλούρα Ελένη

Αρβανιτίδης Ιωάννης

Παπαγγελής Κωνσταντίνος

Βυρσωκινός Κωνσταντίνος

  • Ταλαντώσεις Πλέγματος: Ελαστικά κύματα στα στερεά, μονατομική και διατομική αλυσίδα, κανονικοί τρόποι δόνησης και φωνόνια, πυκνότητα καταστάσεων, ειδική θερμότητα, θερμική αγωγιμότητα.
  • Δομή Ενεργειακών Ταινιών - Ηλεκτρικές Ιδιότητες: Ελεύθερα και σχεδόν ελεύθερα ηλεκτρόνια, Ενεργός μάζα ηλεκτρονίου, θεώρημα Bloch, μέταλλα, αγωγιμότητα, πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων, ζώνη σθένους και αγωγιμότητας, δομή αδάμαντα.
  • Ημιαγωγοί: Ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί, προσμείξεις, οπές, στατιστική φορέων, δότες, αποδέκτες, παγίδες.
  • Διηλεκτρικές και Οπτικές Ιδιότητες στερεών: Πόλωση, Διηλεκτρική συνάρτηση, Ιοντική και ηλεκτρονική πολωσιμότητα, οπτικές ιδιότητες και σχέσεις Kramers - Kronig.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Φυσική στερεάς κατάστασης, Ibach Harald, Luth Hans, Επιμέλεια - μετάφραση: Σ. Βές, Μετάφραση: Ε. Παλούρα, Αναγνωστόπουλος Αντώνης, Χ.Πολάτογλου, 2011, Ζήτη, ISBN: 978-960-456-313-5
  • 2. ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Σ. Βές, Γ. Κανελλής, 1993, ΓΙΑΧΟΥΔΗ, ISBN: 978-618-5092-28-3
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.